UROCZYSTOŚĆ ABSOLUTORYJNA

W dniu 3 lutego 2018 roku w auli Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste Absolutorium studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. W tym roku pożegnaliśmy studentów I° studiów stacjonarnych kierunku Zootechnika, Ochrona środowiska, Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie oraz Zoofizjoterapia.

W uroczystości udział wzięły władze Wydziału: Dziekan prof. dr hab. Marek Adamski, Prodziekan ds. kształcenia, dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. nadzw. UTP, Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich, dr inż. Hanna Jankowiak oraz członkowie Rady Wydziału. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, dr hab. inż. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP. Nie mogło oczywiście zabraknąć najbliższych naszych absolwentów i zaproszonych przez nich gości. Zgodnie z tradycją akademicką studenci byli ubrani w togi oraz birety.

Podczas Absolutorium głos zabrała Prorektor prof. Halina Olszewska oraz Dziekan prof. Marek Adamski.

Władze WHiBZ wyróżniły najlepszych oraz najbardziej aktywnych studentów.

Za najlepsze wyniki w nauce wyróżnienie otrzymali:

 1. Katarzyna Kaniewska – kierunek Zootechnika,
 2. Edyta Szymańska– kierunek Ochrona środowiska,
 3. Wojciech Kopczyk– kierunek Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie,
 4. Monika Langer– kierunek Zoofizjoterapia,
 1. Dariusz Cichy– kierunek Zoofizjoterapia.

Za pełnienie obowiązków starosty roku wyróżnienie otrzymali:

 1. Katarzyna Kaniewska – kierunek Zootechnika
 2. Marlena Talarowska– kierunek Ochrona Środowiska,
 3. Wojciech Kopczyk– kierunek Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie,
 4. Marta Koszałka– kierunek Zoofizjoterapia, spec. Fizjoterapia zwierząt towarzyszących,
 1. Dariusz Cichy– kierunek Zoofizjoterapia, spec. Fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych.

Za zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz Wydziału wyróżnienie otrzymali:

 1. Bartosz Bigorowski – kierunek Zootechnika,
 2. Paulina Dzioba – kierunek Zootechnika,
 3. Paweł Głowacki – kierunek Zootechnika,
 4. Monika Karczmarz – kierunek Zootechnika,
 5. Małgorzata Skonieczna – kierunek Zootechnika,
 6. Marcin Szymusik – kierunek Zootechnika,
 7. Marta Koszałka – kierunek Zoofizjoterapia,
 8. Alina Olejniczak – kierunek Zoofizjoterapia.

Podczas uroczystości każdy absolwent otrzymał Pamiątkowy Dyplom – symboliczny dokument potwierdzający osiągnięcie zakładanych w programie studiów efektów kształcenia. Był to szczególnie podniosły i wzruszający moment dla rodziców i bliskich absolwentów.

Następnie głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków WHiBZ dr inż. Anna Zmudzińska-Pietrzak, która podziękowała za czynne uczestniczenie w działaniach na rzecz Wydziału i nagrodziła studenta kierunku Zootechnika Bartosza Bigorowskiego.

W imieniu opiekunów głos zabrał dr inż. Konrad Walasik natomiast w imieniu studentów podsumowania studiów dokonała starosta Marta Koszałka z kierunku Zoofizjoterapia, która między innymi podziękowała koleżankom i kolegom za wspólnie spędzony czas, rodzicom i bliskim za wsparcie oraz nauczycielom akademickim za wniesiony trud w kształcenie. Po przemówieniu każdy nauczyciel akademicki otrzymał w podziękowaniu symboliczną różę.

Oczywiście nie odbyło się bez tradycyjnego rzucania biretów oraz okrzyku vivat!

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na życzenia dla tegorocznych absolwentów i pamiątkowe fotografie.

Dzień ten na pewno pozostanie na długo w naszej pamięci.

Oprawy fotograficznej dokonali: Paulina Jankowiak oraz Daniel Bethke