Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

W imieniu Zarządu nowopowstałego Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy (Stowarzyszenie SAS WHiBZ) oraz całej społeczności akademickiej Wydziału z wielką przyjemnością informujemy, iż rozpoczęto Jubileuszowy Rok Akademicki naszego Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy (wcześniej Wydział Zootechniczny). Zainicjowaniem tak ważnego święta zapisującego się w kartach Jednostki Naukowej kształcącej zootechników było formalne powołanie do życia Stowarzyszenia SAS WHiBZ.

Statutowym celem powstałego Stowarzyszenia SAS WHiBZ jest między innymi prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania propagowania i pomocy w przedsięwzięciach naukowo-edukacyjno-kulturalnych, w szczególności szerzenia wiedzy z dziedzin nauk rolniczych w zakresie zootechniki, a także kultywowanie i kontynuowanie tradycji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt w Bydgoszczy.

Zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia SAS WHiBZ