Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków otwarty zostanie 4 września i będzie trwał do 25 września 2017 roku.

Szczegóły pod  linkiem: http://kpai.pl/strona-279-ogloszenie_o_konkursie_vb.html