Studencie, Studentko = Studenci

  1. W miesiącu czerwcu 2017r udostępniliśmy Kwestionariusz oceny satysfakcji studenta. Jest on dostępny z poziomu USOS dla zalogowanych użytkowników, tak aby każdy student mógł ocenić tylko ten Wydział na którym studiuje.
  2. Ankieta jest w 100% anonimowa. Nie ma możliwości „podejrzeć” ocen poszczególnych studentów.
  3. Wyniki są przedstawiane jako średnia arytmetyczna dla każdego z ocenianych obszaru funkcjonowania uczelni oraz będą wykorzystane wyłącznie w celu poprawy jakości studiowania na Wydziale.
  4. Ankieta zawiera tylko 37 pytań (wcześniej było to kilka osobnych ankiet) i jej wypełnianie trwa ok.3 minut !
  5. Ankieta dostępna tylko w czerwcu do jej wypełnienia: www.ankieter.utp.edu.pl

OCEŃ TAKŻE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁEŚ

  1. Zaloguj się na www.usosweb.utp.edu.pl.
  2. Ankieta jest w 100% anonimowa, ma tylko 5 pytań i trwa zaledwie 10 sekund!!! Dostosowaliśmy się do Waszych propozycji.
  3. Dzięki Twojej ocenie możemy poprawić i zmienić jakość prowadzonych zajęć na Naszej uczelni.
  4. Ankieta jest dostępna dla studentów tylko w czerwcu 2017r. Możesz wreszcie ocenić także WF i języki!!!
  5. Oceń także Uniwersytet.