Inżynieria biologii stosowanej

 

Doskonale znasz w teorii, a w praktyce masz to opanowane do perfekcji – kontrolę. W myśl zasady Benjamina Grahama: „Ufaj, ale sprawdzaj”, stawiasz znak zapytania przy każdym produkcie żywnościowym pochodzenia zwierzęcego na bieżąco weryfikując jego bezpieczeństwo.

Jeżeli jesteś zwolennikiem postępu technologicznego w gospodarce, a swoją przyszłość zawodową łączysz z jej dynamicznym rozwojem w sektorze produkcji żywności – wybierz Inżynierię w biologii stosowanej w Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP – jedyny w regionie kujawsko-pomorskim kierunek przyrodniczy będący laureatem konkursu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)!

Przy wsparciu najnowocześniejszych technik molekularnych, histologicznych, mikrobiologicznych, biochemicznych i immunologicznych, będziesz odpowiedzialny za poziom bezpieczeństwa łańcucha pokarmowego, a także optymalizację zastosowania substancji biologicznie aktywnych w produkcji zwierzęcej. Dzięki warsztatowemu podejściu do kształcenia oraz współpracy z przedsiębiorcami sektora produkcji bezpiecznej żywności (m.in.: VETUR, JHJ, SHiUZ, Poznański Park Naukowo-Technologiczny) zrozumiesz potrzebę wytwarzania wysokiej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, a także poznasz wysokoprzepustowe technologie wykorzystywane do produkcji żywności i dodatków żywieniowych oraz techniki selekcji genomowej zwierząt oparte o technologię genotypowania DNA.

Perspektywy zatrudnienia:

  • Przedsiębiorstwa wytwarzające dodatki paszowe dla zwierząt gospodarskich,
  • Przedsiębiorstwa prowadzące doskonalenie i obrót materiału genetycznego zwierząt,
  • Przedsiębiorstwa prowadzące pozyskiwanie surowców pochodzenia zwierzęcego,
  • Laboratoria specjalistyczne (głównie związane z kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności),
  • Samozatrudnienie i mobilność na rynku pracy.