Inspekcja weterynaryjna

Empiryzm – tak w dużym uproszczeniu opisałbyś swoją filozofię życiową i zawodową. Wszystkiego, zupełnie jak ciekawe świata dziecko, musisz dotknąć i doświadczyć, a ponadto wierzysz, że żaden projekt bez choćby odrobiny Twojego wkładu nie ma prawa osiągnąć wymiernego efektu. Siebie zaś najchętniej widziałbyś w roli strażnika jakości.

Postaw na Inspekcję weterynaryjną w Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt w UTP – zyskaj ekskluzywne umiejętności oraz szeroką perspektywę w jednej z najważniejszych dziedzin utrzymania gospodarki i miej rzeczywisty wpływ na jakość hodowli zwierząt w kraju i poza jego granicami.

To niepowtarzalna szansa zdobycia umiejętności jednoczesnego utrzymania warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych (w tym w zakresie ich prawidłowego żywienia oraz zwalczania chorób zakaźnych), wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego (od prawidłowego zagospodarowania, po utylizację produktów ubocznych) oraz spełnienia wymogów produkcyjnych, rynkowych i sprzedaży bezpośredniej tychże produktów. Jako specjalista w zakresie oceny jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, empirycznie poznasz zasady wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz (w tym także pasz leczniczych i suplementów żywieniowych dla zwierząt), a także nabędziesz umiejętności prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczania i transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych i ich analizy.

Perspektywy zatrudnienia:

  • Administracja rządowa i samorządowa związana z rolnictwem,
  • Doradztwo rolnicze,
  • Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
  • Przemysł paszowy i rolno-spożywczy,
  • Własne gospodarstwo rolne.