Katedra Biochemii i Biotechnologii ZwierzątProf. dr hab. Marek Bednarczyk
- Kierownik katedry

pok. 216, tel. (52) 37 49 783, e-mail: marbed13@op.pl,

ZAKŁAD BIOCHEMII I TOKSYKOLOGII

Prof. dr hab. Bogdan Janicki, Kierownik zakładu,

p. 122, tel. (52) 37 49 738, e-mail: janicki@utp.edu.pl,

Dr inż. Dorota Cygan-Szczegielniak - adiunkt

p. 127, tel. (52) 37 49 729, e-mail: cygan@utp.edu.pl,

Dr inż. Aleksandra Roślewska - adiunkt

p. 123, tel. (52) 37 49 739, e-mail: roslewska@utp.edu.pl,

Dr inż. Magdalena Stanek - adiunkt

p. 123, tel. (52) 37 49 739, e-mail: winiarska@utp.edu.pl,

Dr inż. Karolina Stasiak - adiunkt

p. 127, tel. (52) 37 49 729, e-mail: stasiak@utp.edu.pl,

Mgr inż. Anna Nowak-Tkaczyk - starszy technik

p. 124, tel. (52) 37 49 728, e-mail: nowak@utp.edu.pl,

Dr inż. Mateusz Buzała - starszy referent naukowo-techniczny

p. 315, tel. (52) 37 49 769, e-mail: buzala@utp.edu.pl,

Mgr inż. Katarzyna Kaczmarek - doktorant

p..., tel..., e-mail: katarzyna.kaczmarek@utp.edu.pl,

Mgr inż. Maria Głowska - doktorant

p..., tel..., e-mail: maria.glowska@utp.edu.pl,

PRACOWNIA GENOMIKI

Dr hab. inż. Maria Siwek - Kierownik pracowni

pok. 217, tel. (52) 37 49 794, e-mail: siwek@utp.edu.pl,

Dr inż. Anna Sławińska - adiunkt

pok. 217, tel. (52) 37 49 794, e-mail: slawinska@utp.edu.pl,

Mgr inż. Anna Kułakowska - technik

pok. 218, tel. (52) 37 49 768,

Mgr Arkadiusz Płowiec - doktorant

pok. 229b, tel. (52) 37 49 801, e-mail:a.plowiec@utp.edu.pl

Mgr inż. Aleksandra Dunisławska - doktorant

pok. 229b, tel. (52) 37 49 801, e-mail: aleksandra.dunislawska@utp.edu.pl,

PRACOWNIA HISTOLOGII

Dr inż. Joanna Bogucka - Kierownik pracowni

pok. 218, tel. (52) 37 49 784, e-mail: bogucka@utp.edu.pl,

Mgr inż. Angela Jabłkowska - specjalista

pok. 218, tel. (52) 37 49 768,

Dr inż. Adrianna Sobolewska - specjalista naukowo-techniczny

pok. 218, tel. (52) 37 49 768, e-mail: sobolewska@utp.edu.pl,

Dr inż. Agata Dankowiakowska - specjalista

pok. 218, e-mail: agata.dankowiakowska@utp.edu.pl,

PRACOWNIA INŻYNIERII KOMÓRKI

Prof. dr hab. Marek Bednarczyk - Kierownik pracowni

pok. 216, tel. (52) 37 49 783, e-mail: marbed13@op.pl,

Dr inż. Paweł Łakota - adiunkt

pok. 216, tel. (52) 37 49 783, e-mail: lakota@utp.edu.pl,

Dr inż. Katarzyna Stadnicka - adiunkt

pok. 217, tel. (52) 37 49 794, e-mail: katarzyna.stadnicka@utp.edu.pl),

Dr Takashi Kuwana - visiting professor

pok. 227, tel.,

Mgr inż. Agata Szczerba - st. referent naukowo - techniczny

pok. 227, e-mail: agata.szczerba@utp.edu.pl,

Dr inż. Izabela Kozłowska

pok. 227, e-mail: izabela.kozlowska@utp.edu.pl

Mgr inż. Anita Grądziel - doktorant

pok... , e-mail:...

Mgr inż. Michalina Dębowska - doktorant

pok. 227, e-mail:michalina.debowska@utp.edu.pl


BYLI PRACOWNICY KATEDRY


Dr hab. inż. Gabriela Elminowska - Wenda - Kierownik pracowni

pok. 216, tel. (52) 37 49 775, e-mail: histol@utp.edu.pl,

 • Ocena wpływu substancji bioaktywnych podanych in ovo na wzrost i rozwój kurcząt
 • Produkcja białek terapeutycznych w jajowodzie kury i przepiórki
 • Wykorzystanie genetyki molekularnej oraz genomiki funkcjonalnej w hodowli zwierząt
 • Metody kriokonserwacji gamet oraz embrionów w utrzymaniu bioróżnorodności drobiu
 • Procesy miogenezy u kurcząt i możliwości jej stymulacji
 • Związek pomiędzy mikrostrukturą mięśni szkieletowych a jakością surowca rzeźnego
 • Zmiany patologiczne w mięśniach zwierząt gospodarskich i dziko żyjących
 • Ocena prozdrowotna wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego (drób, ryby, zwierzęta wolnożyjące, trzoda chlewna, króliki) – oznaczanie cholesterolu, witamin, kwasów tłuszczowych, składników mineralnych
 • Ocena biochemiczna białek mięsa wybranych gatunków zwierząt (elektroforeza SDS-PAGE)
 • Ocena wpływu wybranych czynników genetycznych i środowiskowych na parametry hematologiczne i biochemiczne krwi zwierząt
 • Oznaczanie wybranych biochemicznych markerów jakości nasienia i ocena ich wpływu na rozród zwierząt (lisy, konie, drób)
 • Analiza wpływu wysiłku i zaawansowania treningowego koni na wskaźniki kliniczne i biochemiczne oraz ich hemostazę

Wykaz projektów pozyskanych ze środków pozabudżetowych /KBN, MNiSzW, NCN, UE/

 1. Canaletto - "Natural compounds delivered in ovo to enhance health, productivity and meat quality of chicken from various production types and origin reared under different environmental conditions". Program realizowany w ramach polsko - włoskiej umowy bilateralnej pomiędzy UTP (kierownik projektu: prof. M. Bednarczyk) i Uniwersytetem Molise w Campobasso (kierownik projektu: prof. G. Maiorano).
 2. SIR/OVOBIOTIC - In ovo delivery of prebiotic in commercial and indigenous Italian chicken breeds provides a contribution to healthy food production under a heat stress. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Molise w Campobasso (Włochy) /2015-2018/ - kierownik dr A. Sławińska.

 3. Polonium - In vitro evaluation of expression vectors for efficient targeted avian transgenesis. 2015-2017. Program realizowany w ramach polsko – francuskiej umowy bilateralnej pomiędzy UTP (kierownik projektu: prof. M. Bednarczyk) i INSERM (kierownik projektu: Prof. B. Pain).
 4. UMO-2014/13/B/NZ9/02123 - Wykorzystanie ukierunkowanego sekwencjonowania DNA następnej generacjido analizy genetycznych podstaw wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej u kur. - /2014-2017/ - kierownik dr hab. M. Siwek, prof. UTP.

 5. PBS3/A8/30/2015 - Optymalizacja produkcji białek terapeutycznych w jajowodzie kury. - /2015-2018/- kierownik prof. M. Bednarczyk.

 6. UMO-2013/11/B/NZ9/00783 - Szlak sygnalizacji TLR aktywowany synbiotykiem miarą poprawy parametrów odporności u kurcząt. - /2014-2017/- kierownik dr A. Sławińska.

 7. FP7-KBBE-2012-6-singlestage - Monogastrics Feed Efficiency; ECO FCE. A whole-systems approach to optimise feed fficiency and reduce the ecological footprint of monogastrics. - /2013-2017/- kierownik zadania prof. M. Bednarczyk. www.eco-fce.eu

 8. FP7-SME-2012 - Natural Compounds to enhance Productivity, Quality and Health in Intensive Farming Systems. THRIVE RITE. Natural Compounds to enhance Productivity, Quality and Health in Intensive Farming Systems - /2012-2014/ - kierownik zadania prof. M. Bednarczyk. www.thriverite.eu

 9. NCN 2011/03/N/NZ9/03814 - Modele komórkowe in vitro do badań sekrecji białek terapeutycznych w jajowodzie ptaków. - /2011-2015/ - kierownik dr K. Stadnicka. Preludium.2011.03.N.NZ9.03814 (PL) , Preludium.2011.03.N.NZ9.03814 (EN)

 10. 2011/01/B/NZ9/00642 - Stymulacja in ovo mikrobiomu kury - charakterystyka mechanizmów działania prebiotyków i synbiotyków - /2011-2014/ - kierownik prof. M. Bednarczyk. Stymulacja in ovo mikrobiomu kury - charakterystyka mechanizmów działania prebiotyków i synbiotyków.

 11. N N311 558640 - Analiza mutacji SNP w obrębie genów kandydujących związanych z nieswoistą i swoistą odpowiedzią immunologiczną u kur - /2010-212/ - kierownik dr hab. M. Siwek, prof. UTP.

 12. N N311 6239 38 - Wpływ synbiotyku podanego in ovo na mechanizm odpowiedzi immunologicznej u kur - /2009-2012/ - kierownik dr A. Sławińska.

 13. N N311 310236 - Badania nad ekspresją in vitro białek terapeutycznych w komórkach jajowodu kury - /2009-2012/ - kierownik prof. M. Bednarczyk.

 14. UNICATTLE 7PR ID 224798 - Development of fast and cost efficient methodology for bovine parental verification with DNA markers –/2008-2010/ - kierownik prof. M. Bednarczyk.

 15. R12 035 02 - Technologia in ovo w poprawie efektywności odchowu kurcząt rzeźnych i produkcji prozdrowotnej żywności. –/2007-2009/ - kierownik prof. M. Bednarczyk.

 16. N N311 3346 33 - Wpływ stymulacji embriogenezy na ekspresję genów z rodziny MyoD, miogenezę oraz wzrost i rozwój mięśni szkieletowych kurcząt – /2007-2009/ - kierownik dr hab. G. Elminowska-Wenda, prof. UTP.

 17. P06D 012 30 - Podstawy genetyczne odpowiedzi immunologicznej na antygen niechorobotwórczy z wykorzystaniem rodzimej rasy kur – /2006-2009/ - kierownik dr M. Siwek.

 18. P06D 029 26 - Badania nad produkcją białek terapeutycznych w jajowodzie kury - /2004-2007/ - kierownik prof. M. Bednarczyk.

 19. PBZ-KBN-084/P06/2002/4.3 - Wykorzystanie modelu chimery w badaniach nad oddziaływaniem egzo- i endogennych komórek zarodkowych na rozwój i funkcje płciowe kury - /2003-2005/ - kierownik prof. M. Bednarczyk.

W ramach działalności dydaktycznej w semestrze zimowym oraz letnim realizowane są następujące przedmioty:

Nazwa przedmiotu

Kierunek

Studia I-ego i II-ego stopnia

Anatomia i histologia zwierząt

Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Inżynieria komórkowa

Biotechnologia

Cyto – i histopatologia

Biotechnologia

Podstawy cytologii

Zootechnika

Biologiczne podstawy nauki o mięsie

Zootechnika

Biotechnologia w ochronie środowiska

Ochrona Środowiska

Histopatologia i podstawy diagnostyki

Zootechnika

Biotechnologia

Zootechnika

Techniki histologiczne w badaniach środowiska

Ochrona Środowiska

Finansowanie projektów badawczych

Ochrona Środowiska

Kultury tkankowe i komórkowe zwierząt

Biotechnologia

Chemia

Ochrona Środowiska

Zoofizjoterapia

Ogrody Zoologiczne i Zwierzęta Morskie

Inżynieria Biomedyczna

Biochemia

Ochrona Środowiska

Zootechnika

Zoofizjoterapia

Ogrody Zoologiczne i Zwierzęta Morskie

Inżynieria Biomedyczna

Biochemia Środowiska

Ochrona Środowiska

Toksykologia

Zootechnika

Toksykologia i Toksykozy

Zootechnika

Ekotoksykologia

Ochrona Środowiska

Klasyczne i Alternatywne Metody Oceny Toksyczności

Ochrona Środowiska

Techniki Chromatograficzne

Biotechnologia

Studia III-ego stopnia

Dyscypliny wymienne

Zootechnika

Metodologia badań zootechnicznych

Zootechnika

Seminarium doktorskie

Zootechnika

Publikacje 2017

1. Dunislawska, A., Slawinska, A., Stadnicka, K., Bednarczyk, M., Gulewicz, P., Jozefiak, D., & Siwek, M. (2017). Synbiotics for Broiler Chickens—In Vitro Design and Evaluation of the Influence on Host and Selected Microbiota Populations following In Ovo Delivery. PloS one, 12(1), e0168587.Publikacje 2016

1. Madej J., Bednarczyk M. Effect of in ovo-delivered Prebiotics and Synbiotics on the Morphology and Specific Immune Cells Composition in the GALT. Poultry Sc. 95: 19-29.
2. Bednarczyk M., Stadnicka K., Kozłowska I., Abiuso C., Tavaniello S., Dankowiakowsk A., Sławińska A., Maiorano G. (2016). The Influence of different prebiotics and mode of their administration on broiler chicken performance. Animal 10(8): 1271–1279.
3. Sławińska A., Siwek M., Bednarczyk M. (2016). In vitro screening of immunomodulatory properties of the synbiotics in chicken DT40 cell line. ASPR, 34: 81-94.
4. Kozłowska I., Marć-Pieńkowska J., Bednarczyk M. (2016). Beneficial aspects of inulin supplementation as a prebiotic in monogastric animal nutrition. Ann. Anim. Sci., 16(2): 315–331.
5. Dunisławska A., Płowiec A., Sławińska A., Siwek M. (2016). Kontaminacje w zwierzęcych kulturach komórkowych. Me wet., 72: 211-216.
6. Stadnicka K., Bodnar M., Marszałek A., Bajek A., Drewa T., Płucienniczak G., Chojnacka-Puchta G., Cecuda-Adamczewska V., Dunisławska A., Bednarczyk M. (2016). Efficient source of cells in proximal oviduct for testing non-viral expression constructs in chicken bioreactor model and for other in vitro studies. Folia biol. /Krakow/ 64: 37-46.
7. Bogucka J., Kapelański W. (2016). Microstructure of longissimus lumborum muscle and meat quality of native Polish pig breeds: Złotnicka Spotted and Puławska. Annals of Animal Science, DOI: 10.1515/aoas-2016-0029.
8. Miśta D., Króliczewska B., Pecka E., Kapuśniak V., Zawadzki W., Graczyk S., Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Bednarczyk M. (2016). Effect of in ovo injected prebiotics and synbiotics on caecal fermentation and intestinal morphology in broiler chickens. Animal Production Science doi.org/10.1071/AN16257.
9. Van Goor A., Slawinska A., Schmidt C.J., Lamont S.J.. (2016). Distinct functional responses to stressors of bone marrow derived dendritic cells from diverse inbred chicken lines. Dev Comp Immun 63: 96-110.
10. Maiorano G., Stadnicka K., Tavaniello S., Abiuso C., Bogucka J., Bednarczyk M. (2016). In ovo validation model to assess the efficacy of commercial prebiotics on broiler performance and oxidative stability of meat. Poultry Sci. http://dx.doi.org/10.3382/ps/
11. Bogucka J., Dankowiakowska A., Elminowska-Wenda G., Sobolewska A., Jankowski J. Szpinda M., Bednarczyk M. (2016). Performance and small intestine morphology and ultrastructure of male broilers injected in ovo with bioactive substances. Annals of Animal Sci DOI: 10.1515/aoas-2016-0048.
12. Bogucka J., Dankowiakowska A., Elminowska-Wenda G., Sobolewska A.,Szczerba A., Bednarczyk M. 2016: Effects of prebiotics and synbiotics delivered in ovo on broiler small intestine histomorphology during the first days after hatching. Folia Biologica (Kraków) 64, 3, DOI: 0.3409/fb64_3…?
13. Buzała M., Janicki B. (2016). Review: Effects of different growth rates in broiler breeder and layer hens on some productive traits. Poult. Sci., 95(9): 2151-2159. DOI:10.3382/ps/pew173.
14. Buzała M., Ponczek M.B., Słomka A., Roślewska A., Janicki B., Żekanowska E., Bednarczyk M. (2016). A pilot study of tissue factor–tissue factor pathway inhibitor axis and other selected coagulation parameters in broiler chickens administered in ovo with selected prebiotics. Folia Biol. (Krakow), 64(4): (in press).
15. Buzała M., Słomka A., Janicki B. (2016). Heme iron in meat as the main source of iron in the human diet. J. Elem., 21(1): 303-314. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.1.850.
16. Roślewska A., Stanek M., Janicki B., Cygan-Szczegielniak D., Stasiak K., Buzała M. (2016). Effect of sex on the content of elements in meat from wild boars (Sus scrofa L.) originating from the Province of Podkarpacie (south-eastern Poland). J. Elem., 21(3): 823-832. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.943.
17. Stanek M., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Janicki B., Cygan-Szczegielniak D., Roślewska A., Stasiak K., Waszak I. (2016). Seasonal investigation of selected mineral contents in meat, gills, and liver of perch (Perca fluviatilis L.) from Western Poland. Pol. J. Environ. Stud. 25(1): 301-309. DOI: 10.15244/pjoes/59425.
18. Stanek M., Janicki B. (2016). Distribution of heavy metals in the meat, gills and liver of common bream (Abramis brama L.) caught from Żnińskie Duże Lake (Poland). J. Elem., 21(4): 1141-1150. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.920.
19. Kaczmarek K., Janicki B., Głowska M. (2016). Insulin resistance in the horse: a review. J. Appl. Anim. Res. 44(1): 424–430. DOI: 10.1080/09712119.2015.109134.
20. Kaczmarek Katarzyna, Janicki Bogdan, Głowska Maria Insulin resistance in the horse: a review. Journal of Applied Animal Research, 2016, 44 (1), p. 424-430 DOI:10.1080/09712119.2015.1091340.
21. Stanek Magdalena, Andrzejewski Wojciech, Mazurkiewicz Jan, Janicki Bogdan, Cygan-Szczegielniak Dorota, Roślewska Aleksandra, Stasiak Karolina, Waszak Iwona Seasonal investigation of selected minerals contents in the meat, gills and liver of perch (Perca fluviatilis L.) from the Wielkopolska Lakes District (Poland). Pol. J. Environ. Stud., 2016, 25 (1), p. 301-309 DOI: 10.15244/pjoes/59425.
22. Buzała Mateusz, Słomka Artur, Janicki Bogdan Heme iron in meat as the main source of iron in the human diet. J. Elem., 2016, 21(1), p. 303-314 DOI: 10.5601/ jelem.2015.20.1.850.
23. Roślewska Aleksandra, Stanek Magdalena, Janicki Bogdan, Cygan-Szczegielniak Dorota, Stasiak Karolina, Buzała Mateusz Effect of sex on mineral content of meat from wild boars (Sus scrofa L.) from the podkarpackie province (south-eastern Poland). J. Elem., 2016, 21(3): p. 823-832 DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.943.
24. Stanek Magdalena., Janicki Bogdan Heavy metals distribution in the meat, gills and liver of common bream (Abramis brama L.) caught from the Lake Żnin Duże (Poland) J. Elem., 2016, 21(4): p. 1141-1150 DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.920.
25. Buzała Mateusz, Janicki Bogdan Review: Effects of different growth rates in broiler breeder and layer hens on
some productive traits Poultry Science, 2016, 95: p. 2151–2159 DOI: 10.3382/ps/pew173.
26. Bogucka, J., Dankowiakowska, A., Elminowska-Wenda, G., Sobolewska, A., Jankowski, J., Szpinda, M., & Bednarczyk, M. (2016). Performance and small intestine morphology and ultrastructure of male broilers injected in ovo with bioactive substances. Annals of Animal Science.
27. Maiorano, G., Stadnicka, K., Tavaniello, S., Abiuso, C., Bogucka, J., & Bednarczyk, M. (2016). In ovo validation model to assess the efficacy of commercial prebiotics on broiler performance and oxidative stability of meat. Poultry Science, pew311.
28. Slawinska, A., Plowiec, A., Siwek, M., Jaroszewski, M., & Bednarczyk, M. (2016). Long-Term Transcriptomic Effects of Prebiotics and Synbiotics Delivered In Ovo in Broiler Chickens. PloS one, 11(12), e0168899.Publikacje 2015

1. Sawicka D., Samek K., Chojnacka-Puchta L., Witkowski A., Knaga S., Dębowska M., Bednarczyk M. (2015). The number of blastodermal cells in quail embryos as a result of selection. Folia biol. /Krakow/, 63(1): 63-67.

2. Sawicka D., Chojnacka-Puchta L., Zielinski M., Plucienniczak G., Plucienniczak A. and Bednarczyk M. (2015). Flow cytometric analysis of apoptosis in cryoconserved chicken primordial germ cells. Cellular & Molecular Biology Letters 20: 143-158.
3. Siwek M., Slawinska A., Rydzanicz M., Wesoly J., Fraszczak M., Suchocki T., Skiba J., Skiba K., Szyda J. (2015). Identification of candidate genes and mutations in QTL regions for immune responses in chicken. Animal Genetics. doi: 10.1111/age.12280.
4. Chojnacka-Puchta L., Sawicka D., Lakota P.,Plucienniczak G., Bednarczyk M., Plucienniczak A. (2015). Obtaining chicken primordial germ cells used for gene transfer: in vitro and in vivo results. J Appl Genet, 56(4): 493-504. DOI 10.1007/s13353-015-0276-7
5. Marzec-Wróbel U., Kaminski P., Lakota P., Szymański M., Wasilow K., Ludwikowski G, Kuligowska-Prusińska M, Odrowąż-Sypniewska G, Stuczyński T, Wo Niak A. (2015). The employment of IVF techniques for establishment of sodium, copper and selenium impact upon human sperm quality. Reproduction Fertility and Development 23. DOI: 10.1071/RD15041
6. Marzec-Wróblewska U, Kamiński P, Łakota P, Ludwikowski G, Szymański M, Wasilow K, Stuczyński T, Buciński A, Jerzak L. (2015). Determination of Rare Earth Elements in Human Sperm and Association with Semen Quality. Arch Environ Contam Toxicol 69(2):191-201, DOI 10.1007/s00244-015-0143-x
7. Buzała M., Janicki B., Czarnecki R. (2015). Consequences of different growth rates in broiler breeder and layer hens on embryogenesis, metabolism and metabolic rate: A review. Poultry Science 94:728–733, doi:10.3382/ps/pev015
8. Madej J.P., Stefaniak T., Bednarczyk M. (2015). Effect of in ovo delivered prebiotics and synbiotics on the morphology of the lymphoid organs in chickens. Poultry Sci. 94: 1209-1219
9. Brudnicki A., Szymeczko R.. Bednarczyk M., Głowińska B., Pietruszyńska D. (2015). Assessment of the effect of alpha-galactosides on yolk sac reesorption rate in broiler chickens. Journal of Animal Plant Sciences, 25(2): 387-391.
10. Sawicka D., Chojnacka-Puchta L., Brzezinska J., Lakota P., Bednarczyk M. (2015). Cry conservation of chicken blastodermal cells: Effects of slow freezing, vitrification, cryoprotectant type and thawing method during in vitro processing. Folia biol. 63: 129-134.
11. Pruszynska-Oszmalek E, P. Kolodziejski A., Stadnicka K., Sassek M., Chalupka D., Kustoń B., Nogowski L., Mackowiak P., Maiorano G., Jankowski J., Bednarczyk M. (2015). In ovo injection of prebiotics and synbiotics affects the digestive potency of the pancreas in growing chickens. Poultry Science 94: 1909-1916.
12. Buzała M., Krumrych W., Janicki B. (2015). Usefulness of creatine kinase activity determination for assessing the effects of physical effort in horses. Pakistan Veterinary Journal 35 (3): 267-273.
13.
Płowiec A., Sławińska A., Siwek MZ., Bednarczyk M.F. (2015). Effect of in ovo administration of inulin and Lactococcus lactis on immune-related gene expression in broiler chickens. Am J Vet Res 76: 975-982.
14. Stanek M., Dąbrowski J., Janicki B., Roślewska A., Strzelecka A. (2015). Impact of fish species on levels of lead accumulation in the meat of common bream (Abramis Brama L.), white bream (Blicca Bjoerkna L.) and common Bleak (Alburnus Alburnus L.) from the Vistula river (Poland). J. Centr European Agriculture 16(2):62-71.
15. Janicki B., Drewka M., Jończyk A., Krumrych W., Kaczmarek K., (2015). Assessment of performance traits in breeding horses in the context of the operation of training stations in Poland. J. Centr European Agriculture 16(1): 197-207.
16. Madej J., Bednarczyk M. Effect of in ovo-delivered Prebiotics and Synbiotics on the Morphology and Specific Immune Cells Composition in the GALT. Poultry Sc. 94, doi: 10.3382/ps/pev291.
17. Cygan-Szczegielniak D., Stasiak K., Janicki B., Roślewska A., Stanek M. (2015). Blood plasma proteins and protein fractions in roe deer Capreolus capreolus L. J. Centr European Agriculture 16(3): 289-298.

Publikacje 2014

1. Sławińska A., Siwek M., Żylińska J., Bardowski J., Brzezińska J., Gulewicz K.A., Nowak M., Urbanowski M., Płowiec A., Bednarczyk M. (2014). Influence of synbiotics delivered in ovo on immune organs’ development and structure. Folia biol /Krakow/, 62(3): 277-285,
2. Tavaniello S., Maiorano G., Siwek M., Knaga S., Witkowski A., Di Memmo D., and Bednarczyk M. (2014). Growth performance, meat quality traits, and genetic mapping of quantitative trait loci in 3 generations of Japanese quail populations (Coturnix japonica). Poultry Sci., 93: 2129-2140.
3. Stadnicka K., Marszalek A., Kozlowska I., Walasik K., Bodnar M., Bajek A., Porowinska D., Drewa T., Bednarczyk M. (2014). The expression of p63 and Ck HMW in magnum and infundibulum of Gallus domesticus oviduct. Folia biol. /Krakow/, 62(3): 179- 185.
4. Sławińska A., Siwek M., Bednarczyk M. (2014). Synbiotics injected in ovo regulate immune-related gene expression signatures in chicken. AM J VET RES 75 (11):997-1003.
5. Flisinski M., Brymora A., Elminowska-Wenda G., Bogucka J., Walasik K., Stefanska A., Strozecki P., Manitius J. (2014). Morphometric analysis of muscle fibre types in rat locomotor and postural skeletal muscles in different stages of chronić kidney disease. Journal of Physiology and Pharmacology 65(4): 567-576. .
6. Chrenek P., Bednarczyk M., Maiorano G. (2014). Biotechnology and Animal Food Quality. Part IV. Biotechnology in Animal Biodiversity and Food Resources. Slovak University of Agriculture in Nitra, ISBN 978-80-552-1198-5, str. 1-136.
7. Bednarczyk M., Łakota P. (2014). Biotechnology and Animal Food Quality. Part IV. Biotechnology in Animal Biodiversity and Food Resources. Preservation of poultry genetic resources in situ and ex situ. In: Biotechnology and Animal Food Quality. Part IV. Biotechnology in Animal Biodiversity and Food Resources. Slovak University of Agriculture in Nitra, ISBN 978-80-552-1198-5, str. 48-56.
8. Bednarczyk M. (2014). Avian primordial germ cells and their application. Slovak Journal of Animal Science 47(4): 185-187.

9. Karolina Stasiak, Bogdan Janicki, Effect of age and breeding season on sperm acrosin activity in the arctic fox (Vulpes lagopus L.), Polish Journal of Veterinary Science, 2014, 17 (1): 177-179, DOI: 10.2478/pjvs-2014-0025
10. Karolina Stasiak, Jan Glogowski, Wiesław Demianowicz, Radosław Kowalski, Anna Nowak-Tkaczyk, Bogdan Janicki, Use of biochemical markers to evaluate the quality of fresh and cryopreserved semen from the arctic fox (Vulpes lagopus), Polish Journal of Veterinary Science, 2014, 17 (3): 427-432, DOI 10.2478/pjvs-2014-0061
11. Magdalena Stanek, Wojciech Andrzejewski, Bogdan Janicki, Jan Mazurkiewicz, Iwona Waszak, Content of calcium and phosphorus in the meat, gills and liver of perch (Perca fluviatilis L.) from the Wielkopolska Lakes District (Poland), Journal of Elementology, 2014, 19 (2): 507-518, DOI: 10.560l/jelem.2014.19.2.343
12. Magdalena Stanek, Zbigniew Borejszo, Janusz Dąbrowski, Bogdan Janicki, Wybrane parametry jakości mięsa babki szczupłej (Neogobius fluviatilis pallas) odłowionej z Wisły, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 2014, 5(96), 101-110, DOI: 10.15193/ZNTJ/2014/96/101-110
13. Magdalena Stanek, Janusz Dąbrowski, Jacek Długosz, Bogdan Janicki, Impact of the anthropogenisation on the metal bioaccumulation and distribution in the spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus Raf.) from Lake Gopło, Poland, International J. Environ. Res., 2014, 8 (4): 1315-1322, ISSN: 1735-6865
14. Dorota Cygan-Szczegielniak, Magdalena Stanek, Emilia Giernatowska, Bogdan Janicki, Impact of breeding region on the content of some trace elements and heavy metals in hair of cows, Folia Biologica, 2014, 62 (3): 163-169, DOI: 10.3409/fb62_3.163
15. Mateusz Buzała, Marek Adamski, Bogdan Janicki, Characteristics of performance traits and the quality of meat and fat in Polish oat geese, World`s Poultry Science Journal, 2014, 70 (3): 531-542, DOI: 10.1017/S0043933914000580


Publikacje 2013

1. Bogucka J., Polawska E., Elminowska-Wenda G., Raj S., Sobolewska A., Walasik K., Skiba G., Weremko D., Fandrejewski H. (2013). Effect of nutritional regulation of growth on histochemical characteristics of muscles in pigs. Acta Agriculturae Scand Section A. 63(1): 10-17.
2. Szpinda M., Paruszewska-Achtel M., Dąbrowska M., Badura M., Elminowska-Wenda G., Sobolewska A., Szpindla A. (2013). The normal growth of the biceps branchii muscle in human fetuses. Adv Clin Exp Med 22(1): 17-26.
3. Kozłowska I., Dankowiakowska A., Bednarczyk M. (2013). Metody oceny skuteczności działania substancji pre-, pro- i synbiotycznych na stan mikroflory przewodu pokarmowego organizmów zwierzęcych. Med. Weter. 69(1): 21-26.
4. Siwek M, Wragg D, Sławińska A, Malek M, Hanotte O, Mwacharo J.M. (2013). Insights into the genetic history of Green-legged Partridgelike fowl: mtDNA and genome-wide SNP analysis. Anim. Genet. 44: 522-532.
5. Dankowiakowska A., Kozłowska I., Bednarczyk M. (2013). Probiotics, prebiotics and synbiotics in poultry – mode of action, limitation and achievements. Journal of Central European Agriculture, 2013, 14(1), p.467-478.
6. Sławińska A., Brzezińska J., Siwek M., Elminowska – Wenda G. (2013). Expression of myogenic genes in chickens stimulated in ovo with light and temperature. Rep. Biol. 13: 161–165.
7. Sławińska A.,D’Andrea M., Pilla F., Bednarczyk M., Siwek M. (2013). Expression profiles of Toll-like receptors 1, 2 and 5 in selected organs of commercial and indigenous chickens. J Appl Genetics. 54(4): 489–492.
8. Slawińska A., Siwek M. (2013). Meta - and combined - QTL analysis of different
experiments on immune traits in chickens. J Appl Genetics. 54(4): 483–487.
9. Bednarczyk M. (2013). Novel platform to study recombinant human therapeutic proteins expressed in the chicken bioreactors. In: Biotechnology and animal food quality. Part III Biotechnology and quality of animal products, 6-11. Slovak University of Agriculture in Nitra, ISBN 978-80-552-0965-4.
10. Kasperczyk K. (2013). Avian oviduct cells as novel in vitro research models. In: Biotechnology and animal food quality. Part III Biotechnology and quality of animal products, 51-59. Slovak University of Agriculture in Nitra, ISBN 978-80-552-0965-4.
11. Bednarczyk M., Maiorano G. (2013). Technology in ovo –new perspective of chicken
and poultry products quality amelioration. In: Biotechnology and animal food quality. Part III. Biotechnology and quality of animal products, 82-88. Slovak University of Agriculture in Nitra, ISBN 978-80-552-0965-4.
12. Dankowiakowska A., Bogucka J., Elminowska-Wenda G. (2013). Histological techniques useful in meat quality evaluation. In: Biotechnology and animal food quality. Part III. Biotechnology and quality of animal products, 109-117. Slovak University of Agriculture in Nitra, ISBN 978-80-552-0965-4.
13. Maiorano G., Bednarczyk M. (2013). Some aspect of poultry meat quality. In:
Biotechnology and animal food quality. Part III Biotechnology and quality of animal
products, 151-157. Slovak University of Agriculture in Nitra, ISBN 978-80-552-0965-4.

Publikacje 2012

1. Chojnacka-Puchta L., Kasperczyk K., Płucienniczak G., Sawicka D., Bednarczyk M. (2012). Primordial germ cells (PGCs) as a tool for creating transgenic chickens. Polish J. Vet Sci., 15(1): 181-188.
2. Kasperczyk K, Bajek A, Joachimiak R, Walasik K, Drewa T, Bednarczyk M (2012). In vitro optimisation of the Gallus domesticus oviduct epithelial cells culture. Theriogenology 77:1834–1845.
3. Siwek M., Szyda J., Sławińska A., Bednarczyk M. (2012). Detection of two QTL on chicken chromosome fourteen for keyhole lymphet heamocyanin. J. Appl Genetics, 53(1):115–119.
4. Maiorano G., Sobolewska A., Cianciullo D., Walasik K., Elminowska-Wenda G., Slawińska A., Tavaniello S., Bardowski J., Żylińska J., Bednarczyk M. (2012). Influence of in ovo prebiotic and synbiotics administration on meat quality of broiler chickens. Poultry Sci. 91: 2963-2969.
5. Bednarczyk M. (2012). Biotechnologia drobiu, 261-278, Rozdział 8 w Hodowla drobiu, praca zbiorowa, PWRiL, W-wa.
6. Szwaczkowski T., Bednarczyk M., Smalec E., Zięba G. (2012). Podstawy genetycznego doskonalenia drobiu, 27-82, Rozdział 2 w Hodowla drobiu, praca zbiorowa, PWRiL, W-wa.

Publikacje 2011


1. Maiorano G., Knaga S.,. Witkowski A,. Cianciullo D, Bednarczyk M.. (2011). Cholesterol content and intramuscular collagen properties of pectoralis superficialis muscle of quail from different genetic groups. Poultry Sci., 90: 1620-1626.
2. Sławińska A., Witkowski A., Nieuwland M., Minozzi G., Bednarczyk M., Siwek M. (2011). Quantitative trait loci associated with the humoral innate immune response in chicken were confirmed in a cross between Green-legged Partridgelike and White Leghorn. Poultry Sci., 90: 1909-1915.
3. Bednarczyk M., Urbanowski M., Gulewicz P., Kasperczyk K., Maiorano G., Szwaczkowski T. (2011). Field and in vitro study on on prebiotic effect of raffinose family oligosaccharides. Bull Vet Inst of Pulawy, 55:465-469.
4. Sobolewska A., Elminowska-Wenda G., Bogucka J., Szpinda M, Walasik K., Bednarczyk M., Paruszewska-Achtel M. (2011). Myogenesis - the possibilities of its stimulation in chickens Folia biol., 59(3-4):85-90.
5. Sawicka D., Brzezińska J. Bednarczyk M. (2011). Cryoconservation of embryonic cells and gametes as a poultry biodiversity preservation method. Folia biol. 59(1-2):1-5.
6. Szpinda M., Paruszewska-Achtel M., Baumgart M., Sobolewska A., Elminowska-Wenda G. (2011). Quantitative growth of the human deltoid muscle In human foetuses. Med and Biol Sci., 25(3): 59-64.
7. Siwek M., Sławińska A. (2011). Kwasy nukleinowe. Rozdział w: Drewa G., Ferenc T., Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów, s. 27 - 58, Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.
8. Elminowska-Wenda G., Szpinda M. (2011). Mięso zwierząt rzeźnych, budowa histologiczna i skład chemiczny. Rozdział 4. w Mięso – podstawy nauki i technologii, red. A. Pisul, E. Pospiech, Wyd. SGGW, W-wa,
9. Pospiech E., Grześ B., Elminowska-Wenda G. (2011). Przemiany poubojowe mięsa. Przemiany białkowe. Rozdział 5. w Mięso – podstawy nauki i technologii, red. A. Pisul, E. Pospiech, Wyd. SGGW, W-wa.
10. Bednarczyk M., Siwek M., Slawinska A., Sawicka D., Brzezinska J., Kasperczyk K., Maiorano G. (2011). Some aspects of poultry biotechnology, Chapter 10, 97-112, in Biotechnology and Animal Food Quality. Part I Biotechnology of Animal gametes and embryos. Praca zbiorowa, Slovak University of Agiculture in Nitra t.1, 97-112.
11. Maiorano G., Tavaniello S., Gambacorta M., Bednarczyk M. (2011). Some biochemical aspects of the beef quality, Chapter 10, 97-112, in Biotechnology and Animal Food Quality. Part I Biotechnology of Animal gametes and embryos. Praca zbiorowa, Slovak University of Agiculture in Nitra t.2, 110-120


Publikacje 2010


1. Siwek M., Sławińska A., Nieuwland M., Witkowski A., Minozzi G., Knol E. F., Bednarczyk M. (2010). A quantitative trait locus for a primary antibody response to keyhole limpet hemocyanin on chicken chromosome 14--Confirmation and candidate gene approach. Poultry. Sci. 89(9): 1850-1857.
2. Nowaczewski S., Rosiński A., Kontecka H., Elminowska-Wenda G., Bednarczyk M., Kucharska A. (2010). Eggs quality traits of Japanese quail divergently selected on yolk cholesterol level. Arch. Geflügelk. 74(2):141-144.
3. Siwek M., Sławińska A., Łakota P., Grajewski B., Wawrzyńska M., Wiśniewska E., Pławski A., Słomski R., Bednarczyk M. (2010). Identification the rate of chimerism of different tissues with molecular markers in chicken chimeras. Folia biol. 58 (3-4): 257-263.
4. Wolc A., Bednarczyk M., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2010). Genetic relationships among time of egg formation, clutch traits and traditional selection traits in laying hens. J. Anim. Feed Sci. 19: 452-459.
5. Bednarczyk M., Brzezińska J., Sławińska A., Siwek M., Urbanowski M., Kasperczyk K. (2010). Technologia in ovo – narzędziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu. Biotechnologia 1(88): 102-111.
6. Roychoudhury S., Kasperczyk K., Łakota P., Bulla J., Bednarczyk M. (2010). The oviduct of transgenic birds as a source of therapeutic proteins. Biol. and Environ. Sci. 5(1): 134-146.
7. Sławińska A., Siwek M. (2010). Kura (Gallus gallus) – najnowsze osiągnięcia z zakresu genomiki. Biotechnologia 3 (90), 2010: 36-46.


 • W dniach 19-30.09.2016 r. doktorantka mgr inż. Aleksandra Ciepłoch, która realizuje pracę doktorską pod opieką dr inż. Ewy Poławskiej z Zakładu Doskonalenia Zwierząt w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu odbyła staż pod kierunkiem dr inż. Joanny Boguckiej z zakresu analiz histologicznych wątroby myszy żywionych zróżnicowaną proporcją kwasów omega6/omega3.
 • W dniach 15-17.09.2016 r. w Bydgoszczy dr inż. Joanna Bogucka oraz stażysta David Miguel Ribeiro z Politechniki w Coimbrze (Portugalia) uczestniczyli w VIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”. David Miguel Ribeiro otrzymał Specjalną Nagrodę imienia Profesora Mariana Różyckiego za najlepszą pracę o innowacyjnym charakterze pt. „The effect of bioactive substances on the microstructure of pectoralis superficialis muscle of broiler chickens”.
 • W dniach 14-16.09.2016 w Licheniu odbyło się XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce”. Podczas Sympozjum odbyła się uroczystość nadania godności honorowego członka Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej hab. Gabrieli Elminowskiej – Wenda, prof. nadz. UTP. Doktorantki: Michalina Dębowska i Aleksandra Dunisławska zaprezentowały wyniki swoich prac podczas konkursu młodych naukowców im. Jerzego Będkowskiego. W konkursie uczestniczyła również Rosella Mucci z Uniwersytetu Molise w Campobasso (Włochy) i zdobyła I nagrodę, prezentując wyniki badań prowadzonych we współpracy z KBiBZ w ramach projektu europejskiego Thrive-Rite (http://www.thriverite.eu/).
 • W dniach 7-10.09.2016 dr inż. Anna Sławińska wzięła udział w konferencji naukowej XIV Avian Immunology Research Group (AIRG)Meeting w Herrsching am Ammersee w Bawarii (Niemcy). Dr inż. Anna Sławińska wygłosiła prezentację pt. „In vitro assessment of immunomodulatory properties of probiotic bacteria in chicken macrophage-like cell line”.
 • W dniach 5-10 września, Profesor Marek Bednarczyk i Dr Katarzyna Stadnicka uczestniczyli w 25. Światowym Kongresie Wiedzy Drobiarskiej (ang. XXVth World Poultry Congress) w Pekinie. Liczba uczestników kongresu przekroczyła 4000 osób, które prezentowały wyniki w ponad 60 sesjach naukowych. Prof. Marek Bednarczyk prezentował dwa postery: Bednarczyk et al. pt.: \"Effect of in ovo synbiotic injection on productive traits, meat quality and caecal microbiota in broiler chicken\" upowszechniający wyniki projektu ECO FCE oraz Kozłowska et al. pt.:\"Chicken germline chimera production: optimization of gonadal primordial germ cells isolation and selection of optimal donor/recipient combination\" (zdjęcie). Katarzyna Stadnicka referowała wyniki badań grantu NCN w prezentacji pt.:\"Epithelial progenitor/stem-like gene expression signatures in oviduct of Gallus Gallus domesticus and Coturnix japonica\", w sesji Biotechnologia i Reprodukcja. Praca Katarzyny Stadnickiej została nagrodzona przez Profesora Wu Changxin w kategorii \"Excellent research paper\" w ramach wyróżnienia 10. młodych pracowników nauki.
 • W dniach 29.08.-2.09.2016 dr inż. Katarzyna Stadnicka, dr inż. Anna Sławińska oraz dr inż. hab. Maria Siwek, prof. UTP wzięły udział w konferencji naukowej 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP) w Belfaście (UK). Podczas konferencji odbyły się warsztaty ECO-FCE, podczas których dr inż. Katarzyna Stadnicka oraz dr inż. hab. Maria Siwek, prof. UTP zaprezentowały wyniki osiągnięte podczas realizacji projektu, dotyczące korzystnego wpływu podania synbiotyków in ovo na wyniki produkcyjne, budowę histologiczną jelit oraz parametry fizjologiczne i molekularne u kurcząt mięsnych rasy Cobb. Podczas konferencji, Dr inż. Anna Sławińska zaprezentowała również poster zatytułowany „Immunogenic properties of Lactococcus and Lactobacillus probiotics in chicken HD11 cell line”. (poster)
 • W dniu 23.05.2016 dwóch studentów z Delaware State University w Dover, DE, USA rozpoczęło miesięczy staż w ramach programu Louis Stokes Alliance for Minority Participation (AMP) wspierane przez National Science Foundation (NSF) w USA. Sandra Suarez pod kierunkiem dr Katarzyny Stadnickiej realizuje project zatytułowany “Characterization of growth kinetics of quail oviduct cells in vitro” . Malia Green współpracuje z Prof. Takashim Kuwana prowadząc badania w zakresie “Introduction to experimental use of avian primordial germ cells”.
 • W dniu 10.05.2016 r. trzech stażystów z Politechniki w Coimbrze (Portugalia) rozpoczęło trzy miesięczny staż w KBiBZ. Rita Gil realizuje projekt pt.”Determination of avian secretome in cel culture condition” pod kierunkiem dr Katarzyny Stadnickiej, David Miquel Ribeiro współpracuje z dr Joanną Bogucką prowadząc badania związane z wpływem prebiotyków na mikrostrukturę mięśni i jelit u kurcząt (Influence of prebiotics on the microstructure of pectoral muscle and small intestine of chickens), trzeci ze stażystów José Augusto De Oliveira Gançalves realizuje projekt zatytułowany „Molecular responses of chicken lymphatic cells to immunogenic stimuli in vitro” pod kierunkiem dr Anny Sławińskiej.
 • W dniach 9 – 14.05.2016 r. w ramach wymiany Erasmus w KBiBZ przebywała dr Sandra Gamboa z Politechniki w Coimbrze (Portugalia). W trakcie swojego pobytu dr Gamboa wygłosiła wykład zatytułowany „Equine (in)fertility: multiple fragilities or a fado* of spermatozoa”.
 • W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt gościli: Dr Mitch Abrahamsen -wiceprezes Działu Badań i Rozwoju oraz Dr Rachel Hawken -Dyrektor Działu Biotechnologii światowego koncernu przemysłu drobiarskiego Cobb-Vantress z siedzibą w Siloam Springs, Arkansas, USA. W spotkaniu uczestniczył także Dr wet. Krzysztof Krajewski- prezes firmy VetDiagnostica i przedstawiciel Drobex-Agro Sp. z o.o., oraz Profesor Giuseppe Maiorano, UNIMOL, Włochy. Katedra BiBZ zaprezentowała wystąpienie „In ovo and pre/synbiotic approach for improved broiler product”. Profesor Maiorano omówił wpływ synbiotyków na parametry jakości mięsa, a Dr Abrahamsen omówił status rozwoju branży drobiarskiej i cele na najbliższe lata. Efektem zaangażowanej dyskusji o możliwości wykorzystania osiągnięć badań związanych z technologią in ovo we wspólnych przedsięwzięciach jest deklaracja wszystkich stron o chęci wiążącej współpracy w ramach Horizon 2020 i budowaniu konsorcjum przemysłowo- naukowego.
 • W dniach 19 – 20 luty 2015 dr hab. Maria Siwek, prof. UTP i Dr Katarzyna Stadnicka zaprezentowały , na corocznym spotkaniu konsorcjum projektu ECO FCE na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, wyniki wraz z harmonogramem dalszych prac projektowych. Na spotkaniu zapadły także ustalenia dotyczące realizacji otwartych warsztatów ECO FCE 2015, które zaplanowano na sierpień jako wydarzenie przy konferencji EAAP 2015 w Warszawie. Współorganizatorami warsztatów ECO FCE 2015 są Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt UTP oraz Profesor Tomasz Szwaczkowski, UP Poznań.
 • 30 listopada 2014 został oficjalnie zakończony projekt unijny 7PR THRIVE RITE, którego merytoryczne kierownictwo na UTP obejmował przez 2,5-roczny okres trwania projektu Prof. dr hab. Marek Bednarczyk. Efektem zrealizowanych zadań jest m.in. zbadany i zatwierdzony, z wykorzystaniem technologii in ovo, wpływ komercyjnych prebiotyków DiNovo (Bioatlantis) i Bi2tos (Clasado) oraz łubinowych ORR na szereg produkcyjnych i zdrowotnych parametrów kurcząt brojlerów. Publiczny raport określający cele i dokonania projektu będzie dostępny na stronie internetowej CORDIS. Obecnie trwają konsultacje naukowe z innymi Partnerami projektu środowiska biznesowego (Bioatlantis Ltd., Drobex-Agro Sp. z o.o.) w celu wytyczenia celów do kontynuacji współpracy i wdrożenia osiągniętych wyników badań.
 • 18 grudnia 2014 w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej Collegium Medicum UMK, z udziałem Profesorów Tomasza Drewy i Marka Bednarczyka, odbyło się seminarium nt. wyników i postępu grantu badawczego NCN pod kierownictwem Dr Katarzyny Stadnickiej. Prace in vitro związane z badaniem potencjału wydzielania modyfikowanych białek w jajowodzie ptaków zaplanowano do końca bieżącego roku.
 • 9 stycznia 2015 w Katedrze Biochemii i Fizjologii Zwierząt UP Poznań, odbyło się robocze spotkanie krajowych wykonawców projektu EcoFce. UTP reprezentowane było przez pracowników i doktorantów Katedry Biochemii i Biotechnologii zaangażowanych w realizację tego projektu.
 • 11 grudnia 2014 w Nitrze, Słowacja odbyła się konferencja pod tytułem: „The 2nd International Scientific Conference "Animal Biotechnology". Prof dr hab. Marek Bednarczyk, wygłosił zaproszony referat pt.: Avian primordial germ cells and their application. Ponadto wyniki swoich prac zaprezentowało dwóch doktorantów mgr inż. Aleksandra Dunisławiska I mgr Arkadiusz Płowiec.
 • W lutym 2015 podpisana została umowa na realizacje projektu uzyskanego w ramach konkursu OPUS 7. Kierownikiem projektu zatytułowanego: Wykorzystanie ukierunkowanego sekwencjonowania DNA następnej generacji do analizy genetycznych podstaw wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej u kur” jest dr hab. Maria Siwek prof. UTP.
 • W lutym 2015 podpisana została umowa realizacji projektu pt. „Optymalizacja produkcji białek terapeutycznych w jajowodzie kury”, uzyskanego w ramach 3 edycji konkursów PBS NCBR (PBS3/A8/30/2015). Kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. M. Bednarczyk
 • W styczniu 2015 Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt w ramach współpracy bilateralnej, polsko - francuskiej Polonium, uzyskała finansowanie projektu pt: „In vitro evaluation of expression vectors for efficient targeted avian transgenesis”. Stronę francuską w tym projekcie reprezentuje dr Bertrain Pain z Institut National de la santè et de la recherche mèdicale, Lyon.
 • W dniach 19-23 października 2014 w Korei Płd. odbyła się 10. Drobiarska Konferencja WPSA Azji-Pacyfiku (APPC 2014). Poster z wynikami projektu 7PR THRIVE RITE pod kierownictwem Prof. dr hab. Marka Bednarczyka został wyróżniony pierwszą nagrodą. Ponadto, Dr inż. Katarzyna Stadnicka zaprezentowała najnowsze wyniki z kierowanego przez nią projektu NCN UMO-3814.
 • W miesiącach listopadzie i grudniu 2014 w ramach projektu unijnego 7PR ECO FCE, zespół katedry Biochemii i Biotechnologii zwierząt przy współpracy z przedsiębiorstwem Drobex-Agro Sp. z o.o. oraz IBB PAN, zrealizował zadanie optymalizacji dawek nowych formuł synbiotyków do zastosowania in ovo i we wczesnym żywieniu kurcząt brojlerów.
 • W dniach 9-13 stycznia 2015 dr inż. Anna Sławińska uczestniczyła w międzynarodowej konferencji XXIV Plant & Animal Genome (PAG) w San Diego (Kalifornia, USA), podczas której zaprezentowała poster pt. "Synbiotics-regulated gene expression signatures determined in vitro reflect the molecular background of the host animal".
 • W dniach 5-9 listopada 2014 dr inż Anna Sławińska wzięła udział w seminarium " Fulbright Visiting Scholar Enrichment Seminar" poświęconemu zmianom klimatycznym oraz problemom środowiskowym w wodach oceanicznych, które odbyło sie w St. Petersburg (Floryda, USA). W seminarium wzięło udział 75 uczestników z 41 krajów, którzy obecnie realizują staże naukowe w Stanach Zjednoczonych w ramach stypendiów Fundacji Fulbrighta
 • Kronika Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt II 2014 - IV 2014 - pobierz plik...
 • Kronika Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt XI 2013 - I 2014 - pobierz plik...
 • Kronika Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt VI 2013 - X 2013 - pobierz plik...
w przygotowaniu