Katedra Fizjologii i Morfologii Zwierząt


Dr hab. Roman Szymeczko, prof. nadzw. UTP
- Kierownik Zakładu,

pok. 125, tel. (52) 37 49 737, e-mail: romansz@utp.edu.pl

 

Dr inż. Monika Bogusławska - Tryk - adiunkt

pok. 13, tel. (52) 37 49 754, e-mail: monikab@utp.edu.pl

Dr inż. Beata Głowińska - adiunkt

pok. 12, tel. (52) 37 49 725 , e-mail: bglow@utp.edu.pl

Dr inż. Anna Piotrowska - adiunkt

pok. 13, tel. (52) 37 49 754, e-mail: piotrowska@utp.edu.pl

Dr inż. Konrad Walasik - adiunkt

pok. 11, tel. (52) 37 49 734, e-mail: walasik@utp.edu.pl,

Mgr inż. Joanna Błaszyk - starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

pok. 20b, tel. (52) 37 49 781, e-mail: jblaszyk@utp.edu.pl

Mgr inż. Małgorzata Łożyca - Kapłon - starszy technik

pok. 20b, tel. (52) 37 49 781, e-mail: lozyca-kaplon@utp.edu.pl


  • Ocena wpływu okresu postnatalnego na wskaźniki fizjologiczne zwierząt monogastrycznych i drobiu
  • Ocena  wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych  na wskaźniki fizjologiczne i użytkowe zwierząt futerkowych i drobiu
  • Ocena wpływu żywienia na wskaźniki użytkowe i hematologiczne krwi u mięsożernych zwierząt futerkowych i drobiu
  • Ocena wpływu żywienia  na strawność  składników pokarmowych i przyswajalność  substancji  aktywnych biologicznie u mięsożernych zwierząt futerkowych

Przedmiot

Studia stacjonarne – kierunek, specjalność

Fizjologia zwierząt

Zootechnika: Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa,  Agroturystyka,  Hodowla Zwierząt Wolno Żyjących i Gospodarka Łowiecka

Fizjologia ptaków

Zootechnika: Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa

Fizjologia trawienia

Zootechnika: Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa

Fizjologia człowieka

Zootechnika: Agroturystyka

Ekofizjologia

Ochrona środowiska: uzupełniające studia magisterskie

Podstawy dozymetrii i ochrona radiologiczna

Ochrona środowiska: uzupełniające studia magisterskie

 

Studia niestacjonarne – kierunek, specjalność

Fizjologia zwierząt

Zootechnika

Fizjologia trawienia

Zootechnika: uzupełniające studia magisterskie

Podstawy dozymetrii i ochrona radiologiczna

Ochrona środowiska: uzupełniające studia magisterskie

Ekofizjologia

 

Strona w budowie. Zapraszamy wkrótce