Zakład Hodowli Bydła i Żywienia Zwierząt


Dr hab. inż. Zbigniew Podkówka prof. nadzw. UTP - Kierownik Katedry,

pok. 222, tel. (52) 37 49 733, e-mail: pasza@utp.edu.pl

Dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz prof. nadzw. UTP

pok. 225, tel. (52) 37 49 732, e-mail: mgrab@utp.edu.pl

Dr hab inż. Piotr Dorszewski prof. nadzw. UTP

pok. 227, tel. (52) 37 49 752, e-mail: piodor@utp.edu.pl

Dr inż. Lucyna Podkówka- adiunkt

pok. 226, tel. (52) 37 49 745, e-mail: podkowa@utp.edu.pl

Mgr inż. Iwona Zaremba- specjalista inżynieryjno - techniczny

pok. 222, tel. (52) 37 49 735, e-mail: ?

Mgr inż. Magdalena Haak- technik

pok. 24, tel. (52) 37 49 757, e-mail: ?

Mgr inż. Aleksandra Adamczyk- technik

pok. 24, tel. (52) 37 49 757, e-mail: ?

Mgr inż. Przemysław Nyske - doktorant

pok. 33, tel. (52) 37 49 757, e-mail: ?

Mgr inż. Anna Górska- doktorant

pok. 226, tel. (52) 37 49 735, e-mail: agorska@utp.edu.pl


 • Konserwowanie typowych roślin pastewnych z różnymi dodatkami, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów przyjaznych dla środowiska i różnych technologii.
 • Ocena przydatności pasz do zakiszania.
 • Konserwowanie wilgotnego ziarna zbóż i wodnistych produktów ubocznych pochodzenia przemysłowego.
 • Ocena jakości, wartości pokarmowej i przydatności w żywieniu zwierząt pasz różnie konserwowanych.
 • Ocena wpływu pasz na efekty produkcyjne, stan zdrowia zwierząt i jakość produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Tlenowa trwałość kiszonek jako element oceny jakości tych pasz.
 • Niekonwencjonalne metody wykorzystania niektórych pasz w żywieniu zwierząt:
 1. kiszonki z całych roślin buraków (CRB)
 2. kiszonki z całych roślin zbożowych (GPS)
 3. dodatki osuszające przy zakiszaniu pasz soczystych jako czynnik ograniczający wyciek soków, a tym samym ryzyko skażenia środowiska
 4. zioła jako surowiec kiszonkarski
 • Nowe systemy żywienia krów wysoko mlecznych (TMR; PMR)
 • Technika spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR) do szacowania składu chemicznego pasz.

Katedra dysponuje laboratoriami do wykonywania niezbędnych analiz chemicznych. Do najważniejszych urządzeń należy zaliczyć:

 • Fibertec system 1010 Heat Extraction do oznaczania włókna surowego
 • Soxtec system HT 1043 Extraction Unit do oznaczania tłuszczu surowego
 • Kjeltek 2200 Auto Distilation do oznaczania azotu
 • Ancom 220 Fibre Analyzer do oznaczania frakcji ADF, NDF
 • Squirrel do rejestrowania zmian temperatury w kiszonkach przechowywanych przy dostępie tlenu
 • InfraAlyzer 450 plus do szacowania składu chemicznego metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR)
 • Sztuczny żwacz Daisy

Badania Naukowe prowadzone są głównie w Stacji Badawczej Wydziału Zootechnicznego – Mochełek. W skład kompleksu doświadczalnego wchodzą:

 • pomieszczenia z klatkami metabolicznymi do badań przemianowych,
 • silosy do zakiszania pasz o różnej pojemności (metalowe – 250 cm3, betonowe - 6m3, betonowe przejazdowe),
 • obora na 50 krów mlecznych, cielętnik i wychowalnia młodego bydła, wyposażone w nowoczesne systemy urządzeń firmy Alfa-Laval Agri – Polska.
 • kompleks budynków doświadczalnych służy jako obiekt demonstracyjny i jest zwiedzany przez rolników nauczycieli i uczniów szkół rolniczych, pracowników naukowych i studentów z całego kraju, a także z zagranicy.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt i Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

I Studia Dzienne:

Kierunek studiów: ZOOTECHNIKA

specjalności: Agroturystyka; Hodowla Zwierząt Wolno Żyjących i Gospodarka Łowiecka; Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa oraz Ochrona Środowiska Wiejskiego

Żywienie zwierząt – wykłady i ćwiczenia

Paszoznawstwo – wykłady i ćwiczenia

Żywienie zwierząt – ćwiczenia

Zanieczyszczenie i skażenie pasz – wykłady i ćwiczenia

Towaroznawstwo paszowe – wykłady i ćwiczenia

Żywienie człowieka– wykłady i ćwiczenia

Wykłady monograficzne z zakresu wybranych zagadnień z żywienia zwierząt i gospodarki paszowej dla studentów IV i V roku, którzy wykonują prace dyplomowe (magisterskie) w Katedrze

Seminaria dyplomowe związane z pracą magisterską

Kierunek studiów: OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkcja pasz i żywności wolnych od zanieczyszczeń – wykłady i ćwiczenia

II Studia zaoczne:

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo – wykłady i ćwiczenia

WYDZIAŁ ROLNICZY

Kierunek studiów ROLNICTWO:

I Studia dzienne:

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo – wykład i ćwiczenia

II Studia zaoczne:

Produkcja zwierzęca – Podstawy żywienia zwierząt – wykłady i ćwiczenia

III Studium doktoranckie (Wydział Zootechniczny i Wydział Rolniczy)

Wykłady monograficzne

Konwersatoria

Seminaria

Kierunek studiów ZARZĄDZANIE I MARKETING:

Studia dzienne i zaoczne:

Technologie produkcji zwierzęcej – wykłady i ćwiczenia

Dla każdego kierunku studiów opracowano programy nauczania, które są systematycznie doskonalone i zmieniane oraz przystosowywane do zmieniających się wymagań gospodarki rynkowej.

Rocznie w Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej jest wykonywanych około 30 prac dyplomowych magisterskich, głównie z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.


Strona w budowie.