Zoofizjoterapia

Jeżeli pasjonują Cię zwierzęta i chciałbyś związać swoją przyszłość zawodową z poprawą jakości ich życia, oferujemy Ci możliwość zdobycia niezwykle satysfakcjonującego zawodu zoofizjoterapeuty.

Zoofizjoterapia to dział medycyny weterynaryjnej, który wykorzystuje fizjoterapię w rehabilitacji zwierząt. Dzięki temu, że wpływa na redukcję bólu oraz wspomaga proces zdrowienia w przypadku m.in. uszkodzeń mięśni, bólów kręgosłupa, złamań, niektórych schorzeń neurologicznych, zabiegów operacyjnych i urazów sportowych, jest niezwykle istotnym uzupełnieniem opieki weterynaryjnej. Zabiegi lecznicze wykonywane przez Specjalistów z zakresu Zoofizjoterapii we współpracy z lekarzami weterynarii i właścicielami zwierząt mogą być stosowane nie tylko u psów czy kotów ale również koni, królików, ptaków czy u innych zwierząt towarzyszących.

Studiując Zoofizjoterapię uzyskasz niezbędną wiedzę na temat fizjologii i anatomii licznych gatunków zwierząt udomowionych, nieudomowionych i egzotycznych. Nabędziesz umiejętności praktyczne z zakresu fizjoterapii zwierząt, laseroterapii, kinezyterapii, a także układania programów treningu sportowego dla koni i psów. Poznasz zasady prawidłowego żywienia oraz utrzymania zwierząt w warunkach dobrostanu. Obecnie specjaliści z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii są poszukiwani na rynku pracy i stanowią cenne uzupełnienie opieki zdrowotnej dla zwierząt.

Pierwszy w Polsce kierunek studiów z zakresu fizjoterapii zwierząt!


Absolwent kierunku Zoofizjoterapia zdobędzie tytuł zawodowy inżyniera. Dotychczas w Polsce nie prowadzono kształcenia w tym zakresie. Program przygotowano korzystając z wzorców międzynarodowych Narodowej Szkoły Weterynaryjnej w Lyonie.

Proponowany kierunek Zoofizjoterapia wyposaży Absolwenta w podstawową wiedzę z zakresu prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierząt, także w aspekcie etologicznym i psychologicznym. Szczególnie cenne jest rozwijanie umiejętności z zakresu oceny biomechaniki ruchu oraz możliwości stosowania manualnych i fizykalnych metod terapii zwierząt. Ponadto Absolwent zdobędzie szerokie kompetencje w zakresie stosowania technik laboratoryjnych oraz wyboru właściwej metody terapii. Zdobędzie doświadczenie w zakresie kształtowania kompetencji ponadprzedmiotowych z zakresu m.in. pracy w zespole, prezentacji, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji czy podejmowania ryzyka.

Wiedza uzyskana w ramach studiów może być również przydatna do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Efekty kształcenia - link


Możliwości zatrudnienia absolwentów:

  • lecznice weterynaryjne,
  • ośrodki terapeutyczne dla zwierząt,
  • ogrody fauny,
  • ogrody zoologiczne,
  • stadniny koni,
  • hotele i schroniska dla zwierząt itp.

Absolwenci będą mieli także możliwość kontynuacji edukacji na studiach II-go stopnia oraz studiach podyplomowych, a docelowo także na studiach III-go stopnia.


  • Fizjoterapia zwierząt towarzyszących
  • Fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych

Studia stacjonarne
- I stopień

  • Program studiów 2014-2015 (Przedmioty: A, B, C, D1, D2)