Oferta tematyki prac dyplomowych proponowana przez Katedry i Zakłady Wydziału

 

Wymogi edytorskie prac magisterskich i inżynierskich na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy

Zasady dyplomowania

Oświadczenie o przekazaniu Uniwersytetowi prawa do eksploatacji pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym

Oświadczenie o oryginalności pracy dyplomowej i samodzielności w jej napisaniu oraz nie naruszeniu praw autorskich

Archiwum Prac Dyplomowych - przejdź do strony www archiwum