Stopnie i tytuły naukowe

Stopnie i tytuły naukowe

  • mgr inż. Kamil Siatka
1. Recenzja rozprawy doktorskiej
2. Recenzja rozprawy doktorskiej
3. Streszczenie pracy
  • mgr inż. Rafał Czarnecki
1. Recenzja rozprawy doktorskiej
2. Recenzja rozprawy doktorskiej
3. Streszczenie pracy
  • mgr inż. Joanna Marć-Pieńkowska
1. Recenzja rozprawy doktorskiej
2. Recenzja rozprawy doktorskiej
3. Streszczenie pracy
  • mgr inż. Aleksandra Brochocka
  • mgr inż. Magdalena Kolenda
  • mgr inż. Marcin Wegner
  • mgr inż. Agata Dankowiakowska
Postępowanie o stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika.
dr inż Joanna Barbara Bogucka
Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk rolniczych.
dr. hab. inż. Markowi Adamskiemu