Inspekcja weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna stanowi interdyscyplinarny kierunek zawierający elementy wiedzy i umiejętności z zakresu agronomii, zootechniki, biotechnologii, weterynarii, technologii żywności i żywienia oraz towaroznawstwa. Wybierając ten kierunek kształcenia masz niepowtarzalną szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • bezpieczeństwa i jakości żywności,
  • bezpieczeństwa i jakości pasz,
  • higieny i dobrostanu zwierząt,
  • wykonywania niektórych zadań lub czynności pomocniczych, w ramach działalności urzędowej inspekcji weterynaryjnej oraz inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na stanowiskach administracyjnych różnego szczebla i/lub bezpośrednio w nadzorze w łańcuchu żywnościowym.
Sylabusy przedmiotów 2019-2020