Zakres tematyczny rozmów kwalifikacyjnych w ramach rekrutacji na studia II stopnia Kierunek kształcenia Zootechnika Rok akademicki 2018/2019

 

 1. Dziedziczenie cech jakościowych i ilościowych zwierząt gospodarskich.
 2. Metody pracy hodowlanej.
 3. Porównanie budowy tkanki mięśniowej różnych gatunków zwierząt.
 4. Układy rozrodczy i pokarmowy w aspekcie porównawczym.
 5. Budowa morfologiczna i rola układu powłokowego.
 6. Rasy zwierząt gospodarskich.
 7. Ważniejsze zestawy produkcyjne kur, indyków, kaczek i gęsi.
 8. Główne kierunki użytkowania bydła, drobiu, koni, kóz i owiec.
 9. Wpływ parametrów mikroklimatu na zdrowie i produkcyjność zwierząt gospodarskich.
 10. Produkcja zwierząt gospodarskich w kraju i na świecie.
 11. Zasady żywienia zwierząt przeżuwających i monogastrycznych.
 12. Czynniki wpływające na wartość pokarmową pasz.
 13. Klasy jakości mięsa i ich charakterystyka.
 14. Surowce i wyroby pochodzenia zwierzęce jako żywność funkcjonalna.
 15. Postępowanie z jajami przed lęgiem. Techniki lęgu.
 16. Pasożyty zwierząt gospodarskich – systematyka i znaczenie gospodarcze.
 17. Dobrostan zwierząt.
 18. Rola pszczół w rolnictwie.
 19. Naturalni wrogowie szkodników i biologiczne ich zwalczanie.
 20. Rybackie typy jezior.