Jakość kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:
Dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. nadzw. UTP

Członkowie:

 • Dr hab inż. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP

 • Dr hab. inż. Janusz Dąbrowski, prof. nadzw. UTP

 • Dr hab. inż. Piotr Dorszewski, prof. nadzw. UTP

 • Dr inż. Monika Bogusławska-Tryk

 • Dr inż. Katarzyna Budzińska

 • Mgr inż. Daria Karwowska

 • Mgr inż. Rafał Wasilewski (Doktorant)

 • Patryk Korepta (Student)

 • Katarzyna Kurczowa (Studentka)

 • Agata Romanowska (Studentka)

Efekty kształcenia

Ocena jakości pracy dziekanatu

Syntezy ankiet oceniających

 • Funkcjonowanie Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych
 • Warunki socjalno-bytowe w domach studenta
 • Stołówkę studencką
 • Synteza ankiety ewaluacyjnej dla studentów z zagranicy

Pobierz plik...

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia - Ewaluacja zajęć dydaktycznych

Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej


Rok akademicki 2013/2014

- semestr zimowy

- semestr letni

Rok akademicki 2014/2015

- semestr zimowy

- semestr letni

Zoofizjoterapia


Rok akademicki 2014/2015

- semestr zimowy

- semestr letni

Ochrona środowiskaRok akademicki 2013/2014

- semestr zimowy

- semestr letni

Rok akademicki 2014/2015

- semestr zimowy

- semestr letni

Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie


Rok akademicki 2013/2014

- semestr zimowy

- semestr letni

Rok akademicki 2014/2015

- semestr zimowy

- semestr letni

ZootechnikaRok akademicki 2013/2014

- semestr zimowy

- semestr letni

Rok akademicki 2014/2015

- semestr zimowy

- semestr letni