Stypendia Pomostowe (KOWR) na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia

 

Regulamin przyznawania stypendiów

Załącznik do regulaminu

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów na studia II stopnia kier. ZOOTECHNIKA

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KIERUNKI STUDIÓW

Zootechnika 

Moduły kształcenia I stopniu kierunku

  • Organizacja i zarządzanie wielkotowarową produkcją zwierzęcą 
  • Zarządzanie produkcją zwierzęcą w gospodarstwach indywidualnych 

Moduły kształcenia II stopniu kierunku

  • Hodowla zwierząt
  • Fizjoterapia zwierząt 

Zoofizjoterapia 

Specjalności na I stopniu kierunku

  • Fizjoterapia zwierząt towarzyszących 
  • Fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych

Inspekcja weterynaryjna

Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

ZOOTECHNIKA

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

ZOOFIZJOTERAPIA

fb cover

utp cover fb2