Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych

Formularz zlecenia wewnętrznego; pdf,   doc,

Formularz zlecenia zewnętrznego; pdf,   doc,

Klauzula informacyjna RODO; pdf,   doc,

Regulamin;  pdf,   doc,

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  pdf,   doc,

Wykonywane usługi:

  • badanie pasz– skład podstawowy (wilgotność,popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy, włókno surowe), frakcje włókna (NDF, ADF, ADL– metodą Van Soesta), skrobia, cukier;
  • oznaczanie pierwiastków – metodą ASA w materiałach pochodzeniaroślinnego i zwierzęcego;
  • oznaczanie fosforu – metodą spektrofotometrycznąw paszach i mięsie;
  • określanie barwy mięsa i produktów spożywczych – metodą spektrofotometryczną;
  • oznaczanie CLA– metodą HPLC w mięsie i mleku;
  • badanie mleka – skład podstawowy (tłuszcz, białko,kazeina, laktoza, sucha masa, mocznik FPD), bakterie i komórki somatyczne;
  • liofilizacja i mineralizacja prób.

Skład osobowy:

Dr hab. inż. Szymon Różański, prof. uczelni

e-mail: Szymon.Rozanski@utp.edu.pl, tel. 52 374-97-59

Dr inż. Piotr Szterk, 

e-mail: Piotr.Szterk@utp.edu.pl, tel. 52 374-97-24

Mgr inż. Magdalena Haak, 

e-mail: Magdalena.Haak@utp.edu.pl, tel. 52 374-97-57, 52 374-97-44

Mgr inż. Marlena Szumska, 

e-mail: marlena.szumska@utp.edu.pl, tel. 52 374-97-57, 52 374-97-44

Mgr inż. Iwona Waszak, 

e-mail: Iwona.Waszak@utp.edu.pl, tel. 52 374-97-57, 52 374-97-44

Ewa Bąkowska, 

e-mail: Ewa.Bakowska@utp.edu.pl, tel. 52 374-97-57, 52 374-97-44