Journal of Central European Agriculture

      Journal of Central European Agriculture (JCEA) jest międzynarodowym czasopismem współredagowanym przez zespoły redakcyjne powołane z 9 następujących państw europejskich: Bułgaria, Chorwacja, Czechy Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia i Węgry. W skład polskiego zespołu wchodzi łącznie 6 pracowników – 4 z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt (dr inż. Sylwia Krężel-Czopek, dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. UTP, dr hab. Szymon Różański, dr hab. inż. Magdalena Stanek, prof. UTP) oraz 2 osoby z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii (dr inż. Aleksander Łukanowski i dr inż. Magdalena Tomaszewska-Sowa). Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Assist. Prof. Zvonimir Prpić, Ph.D. z Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja). Rolę przewodniczącego polskiego zespołu redakcyjnego od roku 2016 pełni Dariusz Piwczyński. Strona chorwacka odpowiedzialna jest za techniczną obróbkę prac zgłaszanych przez autorów oraz umieszczanie ich na stronie internetowej czasopisma. Tradycją funkcjonowania czasopisma jest przejmowanie funkcji redakcji wykonawczej kolejno przez wszystkie współtworzące JCEA państwa.

     Jak nazwa czasopisma sugeruje, na jego łamach publikowane są prace z zakresu chowu i hodowli zwierząt, uprawy roślin, środowiska naturalnego w kontekście produkcji rolniczej, użytkowania gruntów, zarządzania dziką przyrodą oraz ekonomiką rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

     Czasopismo JCEA funkcjonuje od 1999 roku. Od 2017 roku JCEA jest indeksowane w takich bazach jak Web of Science oraz Scopus. Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów autorzy prac w JCEA otrzymują 20 pkt.

Zapraszamy na stronę internetową czasopisma Journal of Central European Agriculture