News

 Obraz1

 

Pierwsze publikacje naukowe w ramach projektu EcoSET!

Z dumą ogłaszamy, że w ramach międzynarodowego projektu EcoSET finansowanego przez NAWA opublikowaliśmy wraz z partnerami już cztery artykuły naukowe! Pracownicy naszego Wydziału byli autorami aż trzech z nich! Gratulujemy wszystkim autorom i życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy też do zapoznania się z treścią opublikowanych artykułów:

  1. Banaszak, M., Kuźniacka, J., Biesek, J., Maiorano, G., Adamski, M. 2020. Meat quality traits and fatty acid composition of breast muscles from ducks fed with yellow lupin. Animal, https://doi:10.1017/S1751731120000610
  1. Elżbieta Pietrzak, Aleksandra Dunisławska, Maria Siwek, Marco Zampiga, Federico Sirri, Adele Meluzzi, Siria Tavaniello, Giuseppe Maiorano, Anna Slawinska. 2020. Splenic Gene Expression Signatures in Slow-Growing Chickens Stimulated in Ovo with Galactooligosaccharides and Challenged with Heat. Animals 10(3): 474; https://doi.org/10.3390/ani10030474
  1. Joanna Kuźniacka, Mirosław Banaszak, Jakub Biesek, Giuseppe Maiorano, Marek Adamski. 2020. Effect of faba bean-based diets on the meat quality and fatty acids composition in breast muscles of broiler chickens. Scientific Reports 10: 5292; https://doi.org/10.1038/s41598-020-62282-7
  1. Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Michael Mathias. 2020. Noise as a Factor of Green Areas Soundscape Creation. Sustainability 12(3): 999; https://doi.org/10.3390/su12030999