KATEDRA BIOTECHNOLOGII I GENETYKI ZWIERZĄT

Tematyka badawcza

  • Biotechnologia ptaków – badania nad produkcją białek terapeutycznych w jajowodzie kury i przepiórki;
  • Technologia in ovo – wpływ substancji bioaktywnych (prebiotyki, probiotyki i synbiotyku) podanych in ovo na rozwój embrionalny i postembrionalny kurcząt;
  • Inżynieria komórkowa – charakterystyka, zachowanie się i właściwości pierwotnych komórek płciowych i komórek nabłonka jajowodu kury;
  • Hodowle in vitro – wykorzystanie kurczęcych linii komórkowych do testowania bioaktywnych właściwości prebiotyków i probiotyków;
  • Biologia i genetyka molekularna –  analiza markerów SNP i ich rola w warunkowaniu cech użytkowych zwierząt gospodarskich, genetyczne podstawy odpowiedzi immunologicznej u kur; badania nad ekspresją genów, transkryptomika, detekcja białek metodą Western Blot, badania nad poziomem metylacji promotorów genów i miRNA; 
  • Genetyka populacji –  szacowanie parametrów genetycznych i użytkowych zwierząt gospodarskich oraz postępu hodowlanego, wykorzystanie wyników wyceny genomowej bydła doskonaleniu cech produkcyjnych i funkcjonalnych, analiza użytkowości mlecznej i reprodukcyjnej krów w oborach wyposażonych w automatyczny system doju.

Skład osobowy

Kierownik Katedry:

Prof. dr hab. inż. Marek Bednarczyk, e-mail: marbed13@op.pl, tel. (52) 374-97-75

Pracownicy:

Prof. dr hab. inż. Sławomir Mroczkowski, e-mail: Slawomir.Mroczkowski@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-22

Prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska, e-mail: Maria.Siwek-Gapinska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-50

Dr hab. inż. Ewa Grochowska, prof. PBŚ, e-mail: Ewa.Grochowska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-83 

Dr hab inż. Dariusz Piwczyński, prof. PBŚ, e-mail: Dariusz.Piwczynski@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-98-07 

Dr hab. inż. Beata Sitkowska, prof. PBŚ, e-mail: Beata.Sitkowska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-21

Dr hab. inż. Anna Sławińska, prof. PBŚ, e-mail: Anna.Slawinska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-50  

Dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. PBŚ, e-mail: Katarzyna.Stadnicka@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-83

Dr inż. Aleksandra Dunisławska, e-mail: Aleksandra.Dunislawska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-94  

Dr inż. Michalina Jawor, e-mail: Michalina.Jawor@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-94    

Dr inż. Magdalena Kolenda, e-mail: Magdalena.Kolenda@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-21 

Dr inż. Elżbieta Pietrzak, e-mail: Elzbieta.Pietrzak@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-68

Mgr Marta Plewa, e-mail: Marta.Plewa@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-68

Mgr inż. Patrycja Reszka,  e-mail: Patrycja.Reszka@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-68

Mgr inż. Agata Szczerba, e-mail: Agata.Szczerba@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-68

Doktoranci:

Mgr inż. Elżbieta Bednarek

Mgr inż. Katarzyna Kurczowa, e-mail: Katarzyna.Kurczowa@pbs.edu.pl

Mgr Michelle Paradowska, e-mail: Michelle.Paradowska@pbs.edu.pl

Mgr inż. Bogumił Sobczyński 

Mgr inż. Agata Szczerba, e-mail: Agata.Szczerba@pbs.edu.pl