KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZĄT I ZOOFIZJOTERAPII

Tematyka badawcza

 • Ocena składu chemicznego tkanek zwierząt gospodarskich oraz wolno żyjących
  z uwzględnieniem problemu zanieczyszczenia środowiska ich bytowania oraz innych czynników zewnętrznych;
 • Profil hematologiczny i biochemiczny krwi różnych gatunków zwierząt; 
 • Ocena jakości i wartości biologicznej nasienia ssaków;
 • Żywienie - badania nad wpływem różnego żywienia na strawność składników pokarmowych diety i wchłanianie substancji aktywnych biologicznie w jelicie cienkim i w całym przewodzie pokarmowym;
 • Fizjologia - badania nad wpływem okresu postnatalnego na dynamikę procesów fizjologicznych, stan zdrowia i wskaźniki użytkowe zwierząt monogastrycznych;
 • Morfologia i histologia wybranych struktur anatomicznych, w tym naczyń tętniczych, mięśni szkieletowych i przewodu pokarmowego; 
 • Mikroskopowa ocena mięsa i produktów mięsnych;
 • Łowiectwo - dynamika populacji zwierząt łownych, reintrodukcja rzadkich gatunków zwierząt oraz zastosowanie telemetrii GSM w gospodarce łowieckiej;
 • Zoofizjoterapia: metody fizjoterapeutyczne stosowane jako uzupełnienie leczenia weterynaryjnego zwierząt

Skład osobowy

Kierownik Katedry:

Dr hab. inż. Joanna Bogucka, Prof. PBŚ, e-mail: Joanna.Bogucka@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-84  

Pracownicy:

Dr hab. inż. Magdalena Stanek, Prof. PBŚ, e-mail: Magdalena.Stanek@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-26

Dr Aleksandra Roślewska, Prof. PBŚ, e-mail: Aleksandra.Roslewska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-65 

Dr inż. Monika Bogusławska-Tryk, e-mail: Monika.Boguslawska-Tryk@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-54 

Dr inż. Dorota Cygan-Szczegielniak, e-mail: Dorota.Cygan-Szczegielniak@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-29

Dr inż. Agata Dankowiakowska, e-mail: agata.dankowiakowska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-28 

Dr inż. Beata Głowińska, e-mail: Beata.Glowinska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-54

Dr inż. Krzysztof Kirkiłło-Stacewicz, e-mail: Krzysztof.Stacewicz@tlen.pl, (52) 374-97-52

Dr n. wet. Anna Kołodziejska-Sawerska, e-mail: Anna.Kolodziejska-Sawerska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-42

Dr inż. Włodzimierz Nowicki, e-mail: Wlodzimierz.Nowicki@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-52

Dr inż. Karolina Stasiak, e-mail: Karolina.Stasiak@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-29

Dr inż. Jan Wach, e-mail: Jan.Wach@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-52

Dr inż. Konrad Walasik, e-mail: Konrad.Walasik@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-28

Lek. wet. Bartłomiej Babiński, e-mail: Bartlomiej.Babinski@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-42 

Lek. wet. Sebastian Słodki, e-mail: Sebastian.Slodki@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-42

Mgr inż. Joanna Błaszyk, e-mail: Joanna.Blaszyk@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-34

Mgr inż. Angela Jabłkowska, e-mail: Angela.Jablkowska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-38

Mgr inż. Małgorzata Łożyca-Kapłon, e-mail: Malgorzata.Lozyca-Kaplon@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-25

Mgr inż. Ewa Ziółkowska, e-mail: ewa.ziolkowska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-42

Inż. Kamila Jendraszak, e-mail: Kamila.Jendraszak@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-25

Doktoranci: 

Mgr inż. Patrycja Reszka, e-mail: patrycja.reszka09021992@wp.pl