KATEDRA HODOWLI I ŻYWIENIA ZWIERZĄT

Tematyka badawcza

 • Bydło - hodowla i technologia produkcji, zwiększenie efektywności użytkowania bydła, optymalizacja produkcji mleka i żywca wołowego oraz automatyzacja procesu produkcji mleka;  
 • Trzoda - Łańcuch produkcji wieprzowiny „od pola do stołu”:  opracowanie teoretycznych podstaw do realizacji lokalnego programu hodowlano-produkcyjnego;
 • Drób - doskonalenie wartości hodowlanej i użytkowej drobiu wodnego i grzebiącego, wpływ żywienia na wartość cech reprodukcyjnych i mięsnych drobiu grzebiącego i wodnego
 • Konie – wartość użytkowa, behawior, hipoterapia, biomechanika a także pielęgnacja i profilaktyka koni rekreacyjnych;
 • Alpaki – hodowla, użytkowanie, rozród i profilaktyka wielbłądowatych;
 • Małe przeżuwacze - ocena miejsca i roli małych przeżuwaczy w gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych oraz charakterystyka produktów pozyskiwanych od owiec i kóz w kontekście żywności funkcjonalnej (mleko i mięso oraz ich przetwory); 
 • Zwierzęta futerkowe – wpływ wybranych czynników (rasa, wiek, płeć, rodzaj paszy oraz warunki utrzymania) na wyniki rozrodu, tempo wzrostu oraz jakość skór lisów, norek, królików i szynszyli;
 • Jakość produktów – poprawa jakości surowców zwierzęcych w aspekcie ich wykorzystania w prozdrowotnym żywieniu człowieka poprzez doskonalenie wartości tucznej i rzeźnej zwierząt; 
 • Jaja - ocena jakości jaj wylęgowych i spożywczych różnych gatunków ptaków, doskonalenie technologii lęgów ptaków gospodarskich i łownych;
 • Mięso – przyżyciowa i poubojowa ocena wartości rzeźnej zwierząt gospodarskich;
 • Rozród - stymulacja wytwarzania endogennej insuliny u młodych loszek;
 • Bioasekuracja - ocena i poprawa mikroklimatu pomieszczeń drobiarskich.

Skład osobowy

Kierownik Katedry:

dr hab. inż. Mariusz Bogucki, Prof. PBŚ, e-mail: Mariusz.Bogucki@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-61

Pracownicy:

Prof. dr hab. inż. Marek Adamski, e-mail: Marek.Adamski@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-63

Prof. dr hab. inż. Dariusz Kokoszyński, e-mail: Dariusz.Kokoszynski@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-06

Prof. dr hab. inż. Anna Sawa, e-mail: Anna.Sawa@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-10 

Dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, Prof. PBŚ, e-mail: Malgorzata.Grabowicz@pbs.edu.pl, (52) 374-97-32

Dr hab. inż. Aleksandra Górecka-Bruzda, Prof. PBŚ, e-mail: Aleksandra.Gorecka-Bruzda@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-31

Dr hab. inż. Hanna Jankowiak, Prof. PBŚ, e-mail: Hanna.Jankowiak@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-48

Dr hab. n. wet. Hanna Szymkowiak-Markiewicz, Prof. PBŚ, e-mail: Hanna.Symkowiak-Markiewicz@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-07

Dr hab. inż. Zbigniew Podkówka, e-mail: Zbigniew.Podkowka@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-33

Dr inż. Mirosław Banaszak, e-mail: Miroslaw.Banaszak@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-04

Dr inż. Jakub Biesek, e-mail: Jakub.Biesek@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-13

Dr inż. Aleksandra Cebulska, e-mail: Aleksandra.Cebulska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-47

Dr inż. Magdalena Drewka, e-mail: Magdalena.Drewka@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-47

Dr inż. Małgorzata Jankowska, e-mail: Malgorzata.Jankowska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-09

Dr inż. Sylwia Krężel-Czopek, e-mail: Sylwia.Krezel-Czopek@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-08

Dr inż. Joanna Kuźniacka, e-mail: Joanna.Kuzniacka@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-30

Dr inż. Wojciech Neja, e-mail: Wojciech.Neja@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-66

Dr inż. Lucyna Podkówka, e-mail: Lucyna.Podkowka@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-45 

Dr inż. Natasza Święcicka, e-mail: Natasza.Swiecicka@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-12

Dr inż. Anna Zmudzińska, e-mail: Anna.Zmudzinska@pbs.edu.pl, tel., (52) 374-97-04/05

Mgr inż. Iwona Zaremba, e-mail: Iwona.Zaremba@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-93-40

Mgr inż. Bartosz Bigorowski, e-mail: Bartosz.Bigorowski@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-93-07

Doktoranci:

Mgr inż. Katarzyna Becker, e-mail: becker.kasia@wp.pl 

Mgr inż. Krzysztof Kierzek, e-mail: kierzekk@o2.pl 

Mgr inż. Marcjanna Wiśniewska, e-mail: marcjannaw100@wp.pl