LABORATORIUM BADAŃ CHEMICZNYCH I ANALIZ INSTRUMENTALNYCH

Wykonywane usługi:

  • badanie pasz – skład podstawowy (wilgotność, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy, włókno surowe), frakcje włókna (NDF, ADF, ADL – metodą Van Soesta), skrobia, cukier;
  • oznaczanie pierwiastków – metodą ASA w materiałach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
  • oznaczanie fosforu – metodą spektrofotometryczną w paszach i mięsie; 
  • określanie barwy mięsa i produktów spożywczych – metodą spektrofotometryczną;
  • oznaczanie CLA – metodą HPLC w mięsie i mleku; 
  • badanie mleka – skład podstawowy (tłuszcz, białko, kazeina, laktoza, sucha masa, mocznik FPD), bakterie i komórki somatyczne;
  • liofilizacja i mineralizacja prób. 

Skład osobowy

Kierownik Laboratorium:

Dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ, e-mail: Szymon.Rozanski@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-59

Pracownicy:

Dr inż. Piotr Szterk, e-mail: Piotr.Szterk@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-24

Mgr inż. Magdalena Haak, e-mail: Magdalena.Haak@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-57, 52 374-97-44

Mgr inż. Marlena Szumska, e-mail: marlena.szumska@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-57, 52 374-97-44

Mgr inż. Iwona Waszak, e-mail: Iwona.Waszak@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-57, 52 374-97-44

Ewa Bąkowska, e-mail: Ewa.Bakowska@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-57, 52 374-97-44