Image

Sylabusy przedmiotów 2020-2021

C. Przedmioty kierunkowe
C.1. Genomika i bioinformatyka żywności
C.1. Techniki in vitro w produkcji żywności
C.2. Żywienie zwierząt
C.3. Bezpieczeństwo i jakość pasz
C.4. Bezpieczeństwo produkcji zwierzęcej - standardy
C.5. Profilaktyka w produkcji zwierzęcej
C.6. Bezpieczeństwo przetwórstwa mleka
C.7. Rybołówstwo i bezpieczeństwo przetwórstwa ryb
C.8. Owady użytkowe i pożyteczne
C.9. Standardy uboju zwierząt
C.10. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów zwierzęcych
C.11. Monitoring surowców pochodzenia zwierzęcego
C.11. Systemy monitorowania łańcuchów żywieniowych
C.12. Prawo sanitarno-żywnościowe
C.13. Instrumentalne metody oceny produktów zwierzęcych
C.13. Techniki analityczne
C.14. Opakowalnictwo
C.15. Przechowalnictwo produktów zwierzęcych
C.16. Technologie higienizacji i utylizacji odpadów
C.16. Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
C.17. Technologie ścieków
C.17. Technologie uzdatniania wody
C.18. Toksykologia produktów zwierzęcych
C.19. Praktyka kierunkowa
C.20. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia produktów zwierzęcych
C.21. Biologiczne podstawy nauki o mięsie
C.21. Techniki histologiczne stosowane w ocenie mięsa i przetworów mięsnych
C.22. Technologie produkcji skór, wełny i pierza
C.23. Bezpieczeństwo przetwórstwa mięsa
C.24. Jakość i przetwórstwo jaj
C.25. Bezpieczeństwo produktów z dziczyzny
C.26. Organizacja i działalność grup producenckich
C.26. Zasady sprzedaży bezpośredniej surowców pochodzenia zwierzęcego
C.27. Podstawy epidemiologii
C.27. Zoonozy
C.28. Produkty regionalne
C.28. Żywność ekologiczna i funkcjonalna
C.29. Biologiczne, fizyczne i chemiczne zanieczyszczenia w łańcuchu żywnościowym
C.30. Seminarium dyplomowe
C.31. Debata studencka
C.31. Konwersatorium zawodowe