Image

Sylabusy przedmiotów od 2019/2020

D. Przedmioty kierunkowe

D.1. Profilaktyka w użytkowaniu przeżuwaczy
D.2. Profilaktyka w użytkowaniu drobiu
D.3. Profilaktyka w użytkowaniu koni
D.4. Profilaktyka w użytkowaniu trzody chlewnej
D.5. Profilaktyka w użytkowaniu zwierząt futerkowych
D.6. Profilaktyka w użytkowaniu zwierząt towarzyszących
D.7. Profilaktyka w użytkowaniu owadów
D.8. Zoonozy
D.9. Higiena mleka
D.10. Higiena drobiu i jaj
D.11. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
D.12. Higiena tusz zwierząt łownych i dziczyzny
D.13. Produkcja i higiena pasz przemysłowych
D.14. Zwierzęta w doświadczalnictwie i edukacji
D.15. Wybrane elementy ustawodawstwa w zootechnice i weterynarii
D.16. Prawo sanitarno-żywnościowe
D.17. Dokumentacja w zootechnice i weterynarii
D.18. Systemy zarzadzania jakością
D.19. Badania laboratoryjne i metody diagnostyczne w weterynarii
D.20. Dodatki paszowe i pasze lecznicze
D.21. Produkty genetycznie modyfikowane
D.22. Etologia zwierząt
D.23. Procedury i choroby zwalczane z urzędu
D.24. Odpady i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
D.25. Statystyka w analityce i pracy dyplomowej
D.26.1. Konwersatorium – praca w zawodzie. Praca w administracji
D.26.2. Praca w zawodzie – konserwatorium. Praca w produkcji zwierzęcej
D.27.1. Immunologia
D.27.2. Mikologia
D.27.3. Bioindykacja
D.28.2. Histologia zwierząt
D.28.3. Molekularne techniki diagnostyczne
D.28.4. Metody oceny laboratoryjnej wieprzowiny i produktów mięsnych
D.28.5. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności
D.28.6. Roztocze pasożytnicze
D.29.1. Procedury w ogrodach zoologicznych i schroniskach dla zwierząt
D.29.2. Język obcy specjalistyczny w weterynarii
D.29.3. Dodatki do żywności
D.29.6. Zioła w żywieniu, profilaktyce i fitoterapii
D.31.2. Oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko
D.32.1. Higiena i jakość pasz gospodarskich
D.32.2. Systemy bezpieczeństwa żywności
D.32.3. Zagospodarowanie skór, wełny i pierz
D.32.4. Zoopsychologia