Image

Sylabusy przedmiotów od 2017/2018

A. Przedmioty ogólne
A.1. Język angielski
A.1. Język niemiecki
A.1. Język rosyjski
A.2. Wychowanie fizyczne
A.3. Ochrona własności intelektualnej
A.4. Ergonomia i bezpieczeństwo w pracy
A.5.1. Etyka
A.5.2. Filozofia
A.6.1. Zaawanosowane funkcje pakietu MSOffice
A.6.2. Narzedzia w pracy biurowej
A.7.1. Marketing i zarządzanie
A.7.2. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
A.8.1. Kreowanie wizerunku
A.8.2. Protokół dyplomatyczny

D. Przedmioty kierunkowe
D.1. Profilaktyka w użytkowaniu przeżuwaczy
D.2. Profilaktyka w użytkowaniu drobiu
D.3. Profilaktyka w utrzymaniu koni
D.4. Profilaktyka w utrzymaniu trzody
D.5. Profilaktyka w użytkowaniu zwierząt futerkowych
D.6. Profilaktyka w użytkowaniu zwierząt towarzyszących
D.7. Profilaktyka użytkowania owadów
D.8. Zoonozy
D.9. Higiena mleka
D.10. Higiena drobiu i jaj
D.11. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
D.12. Higiena tusz zwierząt łownych i dziczyzny
D.13. Produkcja i higiena pasz przemysłowych
D.14. Zwierząta w doświadczalnictwie i edukacji
D.15. Ustawodawstwo w produkcji zwierzęcej
D.16. Prawo żywnościowo-sanitarne
D.17. Dokumentacja w zootechnice i weterynarii
D.18. Systemy zarządzania jakością
D.19. Badania laboratoryjne i metody diagnostyczne w weterynarii
D.20. Dodatki paszowe i pasze lecznicze
D.22. Produkty genetycznie modyfikowane
D.23. Etologia
D.24. Procedury i choroby zwalczane z urzędu
D.25. Zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej i przemysłu
D.26. Statystyka w analityce i pracy dyplomowej
D.26.1. Konwersatorium praca w zawodzie
D.27.2. Konwersatorium praca w zawodzie