Image

 

Plan studiów: PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH, STUDIA NIESTACJONARNE, od 2021/2022

pzt

 

 

Forma i czas trwania studiów podyplomowych

Czas trwania studiów – 2 semestry

Tryb studiów – niestacjonarne

8 zjazdów na semestr

Zajęcia będą odbywały się w budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy, ul Mazowiecka 28

 

Rekrutacja trwa  od 1 lipca do 30 września 2021 r.

Wymagane dokumenty:

  • Ankieta osobowa kandydata (załącznik 1)
  • Oświadczenie (załącznik 2)
  • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej pierwszego stopnia

Dokumenty wykazane w załącznikach należy przesłać w formie skanu na mail: sekretariatpzt@utp.edu.pl

 

Forma płatności

Koszt studiów podyplomowych: 2 370,59 zł

Opłatę można dokonywać w dwóch ratach

1

5

4

3

2

 

Kontakt:

sekretariatpzt@utp.edu.pl  

sekretariat inż. Sebastian Wlaźlak, tel. 885 109 898

kierownik studiów podyplomowych – dr inż. Natasza Święcicka, tel. 52 374-97-12