Image

Sylabusy przedmiotów od 2014/2015

Przedmioty ogólne:

A.1.1. Język angielski
A.1.2. Język niemiecki
A.1.3. Język rosyjski
A.2.2a. Technologie informacyjne
A.3. Wychowanie fizyczne
A.4. Bioetyka i prawna ochrona zwierząt
A.4. Podstawy prawa
A.5. Etyka
A.5. Historia filozofii
A.5. Socjologia ogólna
A.5. Współczesne stosunki międzynarodowe
A.6. Ochrona własności intelektualnej
A.7. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A.8.8a. Statystyka matematyczna
A.9. Kreowanie wizerunku i grafika prezentacji
A.9. Wystąpienia publiczne i prezentacje

Przedmioty specjalnościowe:
Fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych

D.2.1. 1a Ornitologia
D.2.2 2a Biologia płazów i gadów
D.2.3. Biomechanika ruchu u zwierząt nieudomowionych i egzotycznych
D.2.4 4a Anatomia zwierząt egzotycznych
D.2.5 Behawioryzm drapieżników
D.2.6 Chów koniowatych
D.2.7 7a Zabiegi fizykalne i manualne
D.2.8 Chów małych ssaków
D.2.9 9a Seminarium dyplomowe
D.2.10 Chów jeleniowatych i przeżuwaczy
D.2.11 Dodatki paszowe dla zwierząt nieudomowionych i egzotycznych
D.2.12 Bioróżnorodność i ochrona zasobów genowych
D.2.13.1 13.1.a Ochrona kręgowców dziko żyjących w Polsce
D.2.13.2 13.2.a Genoterapia
D.2.13.3 13.3.a Grafika komputerowa i fotografia cyfrowa
D.2.13.4 13.4.a Ogrody zoologiczne
D.2.13.5 13.5.a Gatunki ginące i zagrożone
D.2.13.6 13.6.a Terapie z udziałem zwierząt
D.2.13.7 13.7.a Łowiectwo
D.2.13.8 13.8.a Zwierzęta jadowite i toksyczne
D.2.13.9 13.9.a Algezjologia
D.2.13.10 13.10.a Oropedia i traumatologia
D.2.14.14.a Higiena i dobrostan zwierząt egzotycznych i nieudomowionych
D.2.15.15.a Rozród zwierząt egzotycznych i nieudomowionych