WYBORY 2020

 

KOMUNIKAT XI 

 

           Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o ustaleniu terminu zebrania wyborczego w wyborach uzupełniających do Senatu UTP na kadencję 2020-2024 na dzień 10 czerwca 2021 r. na godzinę 8:30 w sali nr 230 przy ul. Mazowieckiej 28 (budynek główny WHiBZ).

Lista w grupie profesorów i profesorów uczelni obejmuje następujących kandydatów:

  1. Piotr Indykiewicz
  2. Hanna Jankowiak
  3. Beata Sitkowska

 Przewodniczący WKW WHiBZ

dr hab. inż. Szymon Różański prof. uczelni

 

 

KOMUNIKAT X 

 

      Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń kandydatów na członka Senatu UTP w wyborach uzupełniających.

      Zgłoszenia w grupie nauczycieli akademickich - profesorów i profesorów uczelni, należy składać drogą elektroniczną do mgr inż. Angeliki Kokoszyńskiej, sekretarza WKW, WHiBZ, UTP, w terminie do 28.05.2021r. do godziny 12.00 na adres kokoszynska@utp.edu.pl  wyłącznie zgodnie ze wzorem dokumentów opracowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą UTP.

     Wzory dokumentów dostępne są w p.111 WHiBZ i na stronie internetowej UTP Intra (zakładka Uczelniana Komisja Wyborcza – wzory dokumentów).

Przewodniczący WKW WHiBZ

dr hab. inż. Szymon Różański, prof. uczelni

 

 

 

KOMUNIKAT IX

 

      Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że Senatorem wybranym w wyborach uzupełniających w grupie profesorów i profesorów uczelni z WHiBZ została dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. uczelni.

      W glosowaniu zdalnym wzięło udział 19 spośród 24 uprawnionych do głosowania (79%), a kandydatka otrzymała 100% poparcie.

Przewodniczący WKW

dr hab. inż. Szymon Różański, prof. uczelni

 

 

 

KOMUNIKAT VIII

 

      Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że kandydatem w wyborach uzupełniających do Senatu UTP w grupie profesorów i profesorów uczelni z WHiBZ została dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. uczelni.

      Głosowanie zdalne odbędzie się 07 lipca 2020 r. zgodnie z Komunikatem IV WKW.

Przewodniczący WKW

dr hab. inż. Szymon Różański, prof. uczelni

 

 

 

KOMUNIKAT VII

 

        Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z § 87 ust. 4 i 5 Statutu UTP, termin naboru zgłoszeń na kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu UTP w grupie profesorów i profesorów uczelni zostaje przedłużony do 03 lipca 2020 r. godz. 12:00.

       Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian i zawarte są w Komunikacie IV WKW.

Przewodniczący WKW

dr hab. inż. Szymon Różański, prof. uczelni

 

 

 

KOMUNIKAT VI

 

      Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że kandydatem na Dziekana WHiBZ została dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz prof. uczelni.

       W glosowaniu zdalnym wzięło udział 66 spośród 86 uprawnionych do głosowania (77%), a kandydatka otrzymała 99% poparcie przy jednym głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący WKW

dr hab. inż. Szymon Różański, prof. uczelni

 

 

KOMUNIKAT V

     

      Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że do głosowania na kandydatów na Dziekana WHiBZ zgłoszono dr hab. inż. Małgorzatę Grabowicz prof. uczelni.

      W związku z głosowaniem na jednego kandydata, na elektronicznej karcie do głosowania będą 3 opcje: „ZA”, „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

      Powiadomienia o głosowaniu dostarczone będą na służbowe skrzynki poczty elektronicznej i będą zawierać link do karty do głosowania. W razie pytań proszę kontaktować się z przewodniczącym WKW pod adresem szymi@utp.edu.pl.

Przewodniczący WKW

dr hab. inż. Szymon Różański, prof. uczelni

 

 

KOMUNIKAT IV

 

     Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu UTP w grupie profesorów i profesorów uczelni.

     Zgłoszenia należy składać elektronicznie do mgr inż. Angeliki Kokoszyńskiej, sekretarza WKW, WHiBZ, UTP, na adres kokoszynska@utp.edu.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 12:00, zgodnie ze wzorem dokumentów opracowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Dokumenty dostępne są na stronie Intra w zakładce Uczelniana Komisja Wyborcza / wzory dokumentów -  http://intra.utp.edu.pl/page.php?item=106&lang=0 .

     Zebranie wyborcze i głosowanie odbędzie się w trybie zdalnym, w dniu 07 lipca 2020 r. w godzinach od 7:00 do 12:00. (Każdy uprawniony do głosowania otrzyma zaproszenie do głosowania na służbowy adres mailowy w dniu 06 lipca 2020 r. wraz z instrukcją.)

Przewodniczący WKW

dr hab. inż. Szymon Różański, prof. uczelni

 

 

KOMUNIKAT III

 

     Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na kandydatów na Dziekana WHiBZ UTP.

     Zgłoszenia należy składać elektronicznie do mgr inż. Angeliki Kokoszyńskiej, sekretarza WKW, WHiBZ, UTP, na adres kokoszynska@utp.edu.pl w terminie do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 12:00, zgodnie ze wzorem dokumentów opracowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą. Dokumenty dostępne są na stronie Wydziału w zakładce „Wybory 2020”.

     Zebranie wyborcze i głosowanie odbędzie się w trybie zdalnym, w dniu 26 czerwca 2020 r. w godzinach od 7:00 do 12:00. (Każdy uprawniony do głosowania otrzyma zaproszenie do głosowania na służbowy adres mailowy w dniu 25 czerwca 2020 r. wraz z instrukcją.)

Przewodniczący WKW

dr hab. inż. Szymon Różański, prof. uczelni

Zgłoszenie kandydata - .doc

Zgoda na kandydowanie - .doc

 

 

marek adamski

 

Prof. dr hab. inż. Marek Adamski nowym Rektorem UTP