AKTUALNOŚCI

10 wrzesień 2021
14 czerwiec 2021
09 czerwiec 2021
08 czerwiec 2021
04 maj 2021
21 kwiecień 2021

whbz3

KONTAKT

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
tel. + 48 (52) 374-97-67
fax. + 48 (52) 322-81-58
email: whibz@utp.edu.pl
www.whibz.utp.edu.pl

logotyp