KOLEGIUM WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

1. Dziekan dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. PBŚ

2. Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
    dr Aleksandra Roślewska, prof. PBŚ

3. Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny Zootechnika i Rybactwo
    dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. PBŚ

4. Przewodniczący Rady programowej kierunku Inspekcja weterynaryjna
    dr inż. Mirosław Banaszak

5. Przewodnicząca Rady programowej kierunku Zoofizjoterapia
    dr hab. inż. Joanna Bogucka, prof. PBŚ

6. Przewodnicząca Rady programowej kierunku Zootechnika
    dr hab. inż. Hanna Jankowiak, prof. PBŚ

7. Kierownik Dziekanatu WHiBZ
    mgr inż. Agata Tojek-Piwczyńska

8. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
    Kamil Kądziołka