WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

skład osobowy

Przewodnicząca:

dr hab. inż. Magdalena Stanek, prof. PBŚ

 

Członkowie:

dr hab. inż. Joanna Bogucka, prof. PBŚ

dr hab. inż. Hanna Jankowiak, prof. PBŚ

dr hab. inż. Beata Sitkowska, prof. PBŚ

dr inż. Mirosław Banaszak

dr inż. Radomir Graczyk

dr inż. Karolina Stasiak

dr inż. Natasza Święcicka

 

Przedstawiciele studentów studiów stacjonarnych I, II i III stopnia:

dr inż. Jakub Biesek

Adam Sucharski

Julia Szczapińska

inż. Klaudia Szumała