WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

skład osobowy

Przewodnicząca:

dr hab. inż. Magdalena Stanek, prof. uczelni

 

Członkowie:

dr hab. inż. Joanna Bogucka, prof. uczelni

dr hab. inż. Hanna Jankowiak, prof. uczelni

dr hab. inż. Beata Sitkowska, prof. uczelni

dr inż. Mirosław Banaszak

dr inż. Radomir Graczyk

dr inż. Karolina Stasiak

dr inż. Natasza Święcicka

 

Przedstawiciele studentów studiów stacjonarnych I, II i III stopnia:

mgr inż. Jakub Biesek

Adam Sucharski

Julia Szczapińska

inż. Klaudia Szumała