O WYDZIALE

131237

Początki powstania wydziału sięgają roku  1971, wówczas wydział funkcjonował jako Bydgoski Oddział Wyższej Szkoły Rolniczej  w Poznaniu. Od działamy pod szyldem Akademii Techniczno – Rolniczej. Kolejna zmiana nastąpiła w 1975 roku w którym utworzono Instytut Zootechniczny. 

W roku 1984 powstał  Wydział Zootechniczny, który w 2006 został przemianowany na Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Akademia Techniczno – Rolnicza stała się Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym. 

Na naszym wydziale zatrudnionych jest  66 nauczycieli akademickich –
25 samodzielnych pracowników naukowych w tym:
6 z tytułem  profesora,
6 starszych wykładowców, 
adiunkci ze stopniem naukowym dr inż.
oraz lekarze weterynarii.