PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

Wydziałowy koordynator Erasmus+

  • dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. PBŚ
  • dr inż. Magdalena Kolenda

Wydziałowy administrator systemu obsługi studiów USOS

  • dr inż. Radomir Graczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem, gospodarki oraz wynalazczości

  • dr inż. Bogusław Chachaj