RADA NAUKOWA DYSCYPLINY ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

1. prof. dr hab inż. Marek Adamski                  

2. prof. dr hab. inż. Marek Bednarczyk

3. prof. dr hab. inż. Dariusz Kokoszyński   

4. prof. dr hab. inż. Anna Sawa                       

5. prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska

6. dr hab. inż. Joanna Bogucka, prof. uczelni                                

7. dr hab. inż. Mariusz Bogucki, prof. uczelni                                                  

8. dr hab. Małgorzata Grabowicz, prof. uczelni                         

9. dr hab. inż. Ewa Grochowska, prof. uczelni                                                              

10. dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. uczelni     

11. dr hab. inż. Anna Sławińska, prof. uczelni                     

12. dr hab. inż. Magdalena Stanek, prof. uczelni

13. dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka prof. uczelni

14. dr hab. inż. Piotr Indykiewicz, prof. uczelni                                                 

15. dr hab. inż. Hanna Jankowiak, prof. uczelni

16. dr hab. inż. Beata Sitkowska, prof. uczelni                                                                               

17. dr inż. Mirosław Banaszak                                                                   

18. dr inż. Monika Bogusławska-Tryk                                              

19. dr inż. Dorota Cygan-Szczegielniak                                

20. dr inż. Aleksandra Dunisławska

21. dr inż. Radomir Graczyk                                                                                                    

22. dr inż. Krzysztof Kirkiłło-Stacewicz                    

23. dr inż. Magdalena Kolenda

24. dr inż. Joanna Kuźniacka                                                         

25. dr inż. Karolina Stasiak