Stopnie i tytuły naukowe

Stopnie i tytuły naukowe

 • mgr inż. Magdalena Bojanowska
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Joanna Kucharska-Gaca
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Angelika Habel
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Marcin Brzozowski
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Daria Karwowska
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Małgorzata Kmiecik
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Waldemar Budziński
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr Mohamed Saleh
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Artur Mazurowski
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Rafał Wasilewski
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Anna Wojciechowska
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Michalina Debowska
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr Arkadiusz Płowiec
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Oliwia Duszyńska-Stolarska
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Milena Kilichowska
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Stanisław Budnik
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Kamil Siatka
1. Recenzja rozprawy doktorskiej
2. Recenzja rozprawy doktorskiej
3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Rafał Czarnecki
1. Recenzja rozprawy doktorskiej
2. Recenzja rozprawy doktorskiej
3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Joanna Marć-Pieńkowska
1. Recenzja rozprawy doktorskiej
2. Recenzja rozprawy doktorskiej
3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Aleksandra Brochocka
 • mgr inż. Magdalena Kolenda
 • mgr inż. Marcin Wegner
 • mgr inż. Agata Dankowiakowska
 • mgr inż. Ewa Zastempowska
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk rolniczych.
dr hab. inż. Marii Siwek-Gapińskiej


Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk rolniczych.
dr. hab. inż. Markowi Adamskiemu