SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PRZEWODNICZĄCA

dr hab. inż. Magdalena Stanek

CZŁONKOWIE

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 1. dr hab. inż. Joanna Bogucka, prof. nadzw. UTP
 2. dr hab. inż. Tadeusz Barczak, prof. nadzw. UTP
 3. dr hab. inż. Dariusz Kokoszyński, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. inż. Katarzyna Budzińska
 5. dr hab. inż. Mariusz Bogucki
 6. dr hab. inż. Janusz Dąbrowski
 7. dr hab. inż. Zbigniew Podkówka
 8. dr Aleksandra Roślewska
 9. dr inż. Monika Bogusławska-Tryk
 10. dr inż. Radomir Graczyk
 11. dr inż. Beata Sitkowska
 12. dr inż. Karolina Stasiak

Przedstawiciele studentów studiów stacjonarnych I, II i III stopnia

 1. mgr inż. Jakub Biesek
 2. Michaelle Paradowska
 3. Weronika Grzegorczyk
 4. Dominik Franczak
 5. Jakub Goździk