Zespół ds. informacji i promocji

Zespół ds. informacji i promocji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt jest odpowiedzialny przede wszystkim za rozwijanie i koordynacje spójnej ogólnowydziałowej strategii  promocyjnej. W porozumieniu z kluczowymi interesariuszami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi dążymy do kreowania pozytywnego wizerunku wydziału oraz koordynacji różnych przedsięwzięć podejmowanych na Wydziale.

Czym się zajmujemy ?

Struktura obejmuje specjalistyczne działy, które przez wspólne działanie pełnią kluczową role w realizacji strategii promocyjnej wydziału. Należą do nich:

  • Badania, planowanie i strategia - badania rynkowe i analizy
  • Media społecznościowe – sprawujemy opiekę nad wydziałowym Facebookiem, Twitterem, oraz kanałem YouTube, a także pozostałymi narzędziami społecznościowymi
  • Projekty graficzne – tworzymy szablony, plakaty, broszury i inne materiały drukowane zgodne z przyjętą strategią komunikacji wizualnej wydziału.